PMI falt videre i juli

Falt til sitt laveste nivå siden november 2016.

PMI for juli falt med 3,0 poeng til 48,4, ifølge tall fra DNB. «Den underliggende trenden viser nå en tydelig nedgang. Svarprosenten i juli var om lag halvparten av det som er normalt og resultatene bør tolkes med varsomhet», skriver Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære i en melding.  Vurdering«DNB PMI falt i juli til sitt laveste nivå siden november 2016.  Hovedindeksen ble særlig trukket ned av delindeksene for ordre og produksjon, mens sysselsettingsindeksen bidro isolert sett til å trekke opp DNB PMI», heter det fra DNB. Dette var fjerde måned på rad med nedgang i PMI-en og den underliggende trenden viser nå et tydelig fall.Det er verdt å merke seg at svarprosenten i juli var om lag halvparten av det som er normalt ellers i året.«Resultatene i juli bør derfor tolkes med varsomhet, spesielt gjelder dette for de ulike delindeksene. Også trenden bør tolkes med en viss varsomhet, da denne endres en del basert på den siste observasjonen. Dersom indeksen for eksempel tar seg opp i august, vil også trenden se mindre negativ ut. Med den store usikkerheten knyttet til PMI for juli, tviler vi på at Norges Bank vil vektlegge indeksen i rentesettingen», heter det fra.En rekke tallProduksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, falt med 9,5 poeng i juli til 44,0, til sitt laveste nivå siden juli 2015.Nivået er 13,5 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående 12 måneder. Indeksen for nye ordre falt med 7,1 poeng til 43,2 i juli. Indeksen var på sitt laveste nivå siden juni 2015 og 13,0 poeng lavere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder.Det var hjemmemarkedsordrene som falt, mens eksportordrene steg etter et fall måneden før.SysselsettingSysselsettingsindeksen steg med 6,6 poeng til 57,9 i juli. Det var 3,3 poeng høyere enn gjennomsnittet de foregående 12 månedene og det høyeste nivået siden august i fjor.   Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,2 poeng til 53,1 i juli. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 0,1 poeng til 51,1 i juli. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet.