Posten Norge forbereder tidenes største omstilling

- Digitaliseringstakten tiltar og Posten fortsetter å tilpasse seg et fallende brevmarked og nye kundebehov, konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Posten Norge fikk et resultat etter skatt på minus 305 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 161 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.- Digitaliseringstakten tiltar og Posten fortsetter å tilpasse seg et fallende brevmarked og nye kundebehov. Konsernet har god underliggende drift og god resultatutvikling i logistikksegmentet, men bunnlinjen preges av store avsetninger for omstilling på grunn av fallende brevvolum, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge, i en pressemelding.Posten forbereder nå tidenes største omstilling når brevomdelingen planlegges lagt om til annenhver dag fra 1. juli 2020 – i tråd med endringene i Postloven som Stortinget besluttet i juni.Felles nettverk- Vi satser offensivt ved å utvide kapasiteten og øke effektiviteten i produksjon og nettverk. I Norge etablerer vi et felles nettverk for brev, pakker og gods. Den nye terminalen i Stavanger ble åpnet i juni. I Sverige vil Bring bygge ut pakkenettverket, mens Bring i Danmark utvider kapasiteten med nye terminaler, sier Wille.Siste 12 måneder økte e-handelsvolumet med 17 prosent.- De neste årene vil Posten forme fremtidens utleveringsnett med en kombinasjon av industriell produksjon og individuell utlevering med nye tjenester som blant annet Levering innenfor døren – med digital dørlås. Vi ser for oss at våre betrodde medarbeidere kan levere pakkene trygt innenfor døren – også når mottaker ikke er hjemme, sier Wille.I 1. halvår var 91,5 prosent av adressert post fremme innen to dager. Dette var godt over konsesjonskravet på 85 prosent.Nøkkeltall 2. kvartal 2019 (2. kvartal 2018 i parentes)Driftsinntekter (MNOK): 5.931 (5.975)Justert driftsresultat (MNOK): 132 (214)Driftsresultat (EBIT) (MNOK): -239 (233)Resultat etter skatt (MNOK): -305 (161)Nøkkeltall 1. halvår 2019 (1. halvår 2018 i parentes)Driftsinntekter (MNOK): 11.843 (11.844)Justert driftsresultat (MNOK): 239 (159)Egenkapitalandel %: 29,7 (38,1)