Rentedommen er klar

Norges Bank har avholdt rentemøte. Her er dommen.

Børs

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.Beslutningen var enstemmig.– Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, ifølge en melding fra Norges Bank. Rett etter at rentedommen var offentliggjort, svekket kronen seg relativt kraftig. Mot euroen hoppet kronen fra 9,9712 klokken 10.00 til 10,02 rett etter offentliggjøringen.Utslaget mot dollaren utspilte seg på samme måte. Kronen gikk fra 8,9469 til 8,9836 rett i etterkant av rentebeslutningen.Således tolket markedet at kommunikasjonen fra Norges Bank var noe «duete».I Pengepolitisk rapport 2/19, som ble publisert 20. juni, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på to prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent.Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av året.«Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i juni. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn anslått. Tilspissingen av handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan dempe veksten ute og her hjemme. På den annen side kan en svakere krone bidra til høyere prisvekst fremover», heter det.Samlet sett tilsier ifølge Norges Bank ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19.«Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover», heter det.Ekspertenes spådomSjeføkonom Kari Due-Andresen og øvrige økonomer i Handelsbanken Capital Markets ventet i forkant at rentetoppen fortsatt allerede er nådd, og at sentralbanken ville måtte droppe de 1-2 rentehevingene som ligger inne i rentebanen fra junimøtet.Økonomene i DNB Markets ventet på sin side forsiktige toner fra Norges Bank. «Vi tror sentralbanken vil unngå å binde seg til en heving i september, som følge av den økte usikkerheten internasjonalt», skrev valutastrateg Magne Østnor i morgenrapporten.DNB Markets ventet derfor at formuleringen om «...vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året» ble beholdt.«Samtidig er det ikke opplagt, på forrige møte i juni vektla man særlig den innenlandske utviklingen og kronesvekkelsen siden den gang kan gi dem mot til å binde seg til en heving i september slik rentebanen indikerer og sentralbanksjefen uttalte på pressekonferansen», het det fra Østnor.Over for denne gang?Økonomene i Nordea Markets trodde hensynet til den svake kronen, som gir norske bedrifter et stort konkurransefortrinn og sørger for høye priser på importerte varer, ville veie opp for økt global usikkerhet og sørge for at banken i dag signaliserte at de fortsatt så for seg å heve rentene på neste rentemøte i september.«Rentemarkedet priser bare inn 6-7 basispunkter ytterligere renteheving i år, så en klar beskjed om høyere renter allerede neste måned vil løfte den korte enden av rentekurven», het det fra Lars Mouland og Dane Cekov i morgenrapporten.«Hvis banken mot formodning skulle signalisere at de setter ytterligere rentehevinger på vent, vil mange nok tenke at rentehevingssykelen er over for denne gang. Norske kroner blir da bare en liten, utrygg valuta i en verden som hater usikkerhet og vi vil få en enda mye svakere krone, noe vi ikke tror Norges Bank ønsker», mente duoen i forkant av rentebeslutningen. 

rentedom
norges bank
styringsrente
Nyheter
Børs