Resultatvarsel fra B2Holding

B2Holding vil legge frem et tap for 2. kvartal på 270 millioner kroner grunnet avsetninger på 421 millioner kroner som i hovedsak knytter seg til engangs netto nedskrivninger på sikrede porteføljer i Kroatia, Bulgaria og Romania.Nedskrivningene for de tre landene er på 338 millioner kroner.Konsernet har nå introdusert nye rutiner for underwriting, og inntar en mer konservativ tilnærming til booking av såkalte collection curves, så vel som å etablere et såkalt Recovery Support Team.Etter dette regner konsernet seg godt posisjonert for vekst fremover.Les mer her.B2Holding har falt 30 prosent på Oslo Børs den siste måneden, og er ned ned 38,5 prosent så langt i år.