Salget av enebolig faller

- Det er en tydelig trend over flere år at eneboligsalget nå faller, kommenterer administrerende direktør Per Jæger.

Salget av nye eneboliger har en nedgang på 13 prosent i 1. halvår 2019 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ifølge en pressemelding fra Boligprodusentene.- Det er en tydelig trend over flere år at eneboligsalget nå faller, kommenterer administrerende direktør Per Jæger.Heldigvis oppveies et lavere eneboligsalg av et økt salg av småhus og leiligheter som ligger hhv. fem og to prosent over 1. halvår i fjor.- Dermed ligger det totale nyboligsalget hittil i år to prosent under fjoråret, sier Jæger.De siste 12 månedene er det solgt 27.158 boliger.- Igangsettingen av boliger hittil i år ligger 11 prosent bak fjoråret, sier Jæger.Igangsettingen fordelt på boligtype viser en nedgang på 21 prosent for leiligheter. og en oppgang på tre og én prosent for hhv. småhus og eneboliger.De siste 12 månedene er det igangsatt 28.246 boliger.- Boligbyggingen nå er stort sett i balanse i Norge om vi sammenligner med boligbehovet. Det er imidlertid ett unntak, nemlig Oslo. Der igangsettes det nå årlig 1.500 færre boliger enn boligbehovet på 5.000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, avslutter Jæger.