SalMar leverer varene

SalMar melder om et resultat etter skatt på 916,5 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 763,0 millioner kroner i samme periode i fjor.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på i snitt 804 millioner kroner.Resultat per aksje ble 7,96 kroner, mot 6,80 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 7,12 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 1.152,5 millioner kroner, sammenlignet med 967,6 millioner kroner i fjor. Analytikernes snittforventninger tilsa et resultat før skatt på 1.036 millioner kroner.Driftsresultatet (EBIT) ble 1.165,6 millioner kroner, mot 904,1 millioner kroner 2. kvartal 2018.Operasjonelt driftsresultat var på 989,8 millioner kroner, opp fra 878,6 millioner kroner i fjor. Forventningen var 1.000 millioner kroner.Ifølge selskapet selv skyldes resultatforbedringen i hovedsak god drift, lavere produksjonskostnader og økte slaktevolumer for Segment Midt-Norge. Samtidig bidro biologiske utfordringer til et mer krevende kvartal for Segment Nord-Norge.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) utgjorde 1.153,9 millioner kroner, sammenlignet med 1.000,0 millioner kroner i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 3.296,3 millioner kroner, sammenlignet med 2.944,0 millioner kroner i 2. kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 3.239 millioner kroner.Opprettholder guidingKontantstrøm fra driften kom inn på 1.323,2 millioner kroner, opp fra 832,6 millioner kroner i samme periode i fjor.- Det er gledelig å konstatere at Midt-Norge fortsetter den positive trenden og viser at gode biologiske prestasjoner gir gode økonomiske resultater. Biologiske utfordringer gjorde derimot kvartalet krevende for Nord-Norge. Vi valgte å ta ut fisk tidligere enn planlagt for å minimere biologisk risiko, men vi ser en klar bedring fra 4. kvartal, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar i en kommentar.Kontraktsdekningen ligger per 22. august på 27 prosent for 3. kvartal 2019, og 20 prosent for 2019 som helhet, til priser som er noe høyere enn fjorårets nivå.For 2019 venter selskapet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt seks prosent. Kombinert med forventninger om god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening, heter det. SalMar opprettholder forventet slaktevolum på 155.000 tonn i 2019, fordelt på 145.000 tonn fra de norske segmentene og 10.000 tonn på Island (Arnarlax).I Norge oppjusteres forventningene til 97.000 tonn i Midt-Norge, mens de justeres ned til 48.000 tonn i Nord-Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) er det ventet et slaktevolum på 30.000 tonn.Rapporten her. Presentasjonen her.Vi kommer med mer.