Seabird Exploration oppdaterer

Venter negativ Ebitda i andre kvartal. 

Seismikkselskapet Seabird Exploration er etter børsslutt tirsdag ute med en oppdatering på andre kvartal.Selskapet skriver at det venter basert på nåværende estimater å rapportere en Ebitda på minus 1,7 millioner dollar for kvartalet. Dette inkluderer en tapsavsetning på 1,3 millioner dollar knyttet til 3D-studien i Vest-Afrika.Selskapet vil legge frem halvårsrapporten 15. august.