Selger ankerhåndterer til eget offshorerederi

Christen Sveaas har solgt en ankerhåndterer til rederiet der han selv er hovedaksjonær for 1 dollar. Bakgrunnen er et fremtidig salg av skipet.

Offshorerederiet Viking Supply Ships har overtatt det 2003-bygde ankerhåndteringsskipet (AHTS) Odin Viking fra et datterselskap av hovedaksjonær Christen Sveaas' investeringsselskap Kistefos for én dollar, ifølge rederiets kvartalsrapport.AHTS-en var hyret inn på en bareboat-avtale, men har som følge av et svært utfordrende marked ligget i opplag i 4 år.Overtakelsen fant sted i juni og er gjort gjennom utøvelse av en kjøpsopsjon, som ble inkludert i restruktureringsavtalen til offshorerederiet. I tillegg til kjøpesummen på én dollar, må rederiet dekke påløpte og fremtidige leieforpliktelser. I restruktureringen ble minimumsleien avtalt til 10.000 svenske kroner pr. dag til avtalens utløp i august 2024. Beløpet er på totalt 245 millioner svenske kroner.  Vil selgeTransaksjonen er gjennomført med tanke på et fremtidig, eksternt salg av skipet. Salgsbeslutningen ble tatt i 4. kvartal i fjor.Provenyet fra salget av rederiets 5 plattform forsyningsskip (PSV), totalt 134 millioner svenske kroner, var i henhold til restruktureringsavtalen satt inn på en konto med restriksjoner, men ble i 2. kvartal frigjort for å gjøre opp leieforpliktelsene i forbindelse med overtakelsen av Odin Viking.Tre uavhengige skipsmeglere har verdivurdert AHTS-en til 44 millioner svenske kroner netto, altså etter kostnader forbundet med et salg.Verdianslagene varierer imidlertid fra 23-60 millioner svenske kroner. Bokført verdi er 44 millioner svenske kroner.Flere muligheterForuten Odin Viking, som er en høyst ordinær AHTS, eier Sveaas-rederiet 4 avanserte AHTS-er med isklasse, der alle er i drift og ifølge rederiet er svært etterspurte.- Konsernet jobber for øyeblikket med flere kontraktsmuligheter og noterer et økende antall muligheter for lenge kontrakter i kjerneområdene, skriver konsernsjef Trond Myklebust i rapporten.- Viking Supply Ships er fokusert på å øke kontraktsdekningen, og med sin flåte av høyspesifikasjonsskip med høy isklasse, er konsernet attraktivt posisjonert for å sikre slike kontrakter, fortsetter han.