Slår til med tidenes beste kvartalsresultat

Eika Gruppen oppnådde et resultat på 215 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 142 millioner kroner i fjor. Det skal være tidenes beste kvartalsresultat for banken. Gode skadetall og lave tapskostnader bidro til de gode tallene.Resultatet hittil i år er 294 millioner kroner, mot 205 millioner kroner i fjor.Netto driftsinntekter var på 781 millioner kroner i 2. kvartal - en økning på 2,3 prosent. For første halvår var økningen i netto driftsinntekter på 5,6 prosent til 1,6 milliarder kroner.Den vesentligste delen av inntektsøkningen var relatert til netto premieinntekter som økte med 55 millioner kroner eller 9,8 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor.Tross uro på børs fikk konsernet en positiv avkastning i 2. kvartal. Netto gevinster fra verdipapirer så langt i år er på 32 millioner kroner mot fire millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.