Spår renessanse for flytende oljeproduksjonsskip

Drevet av Brasil kan hele 24 kontrakter bli utdelt innen utgangen av 2020, ifølge Rystad Energy.

Analyseselskapet Rystad Energy mener markedet for flytende oljeproduksjonsskip (FPSO) er på vei mot en renessanse.Innen utgangen av 2020 kan det bli tildelt hele 24 FPSO-kontrakter, ifølge analyseselskapet.Med Brasil i spissen leder Sør-Amerika an med 12 sanksjonerte FPSO-prosjekter planlagt innen utgangen av neste år. Deretter følger Asia med fire, Europa og Afrika med tre hver, samt Australia med 2.Rystad venter at Brasil vil tildele syv flere FPSO-prosjekter i 2020. I nabolandet i nord, Guyana, er det også planer om flere FPSO-er i drift ettersom det blir gjort det ene betydelige oljefunnet etter det andre, nå sist av Tullow.Lysere fremtidDe syv prosjektene som er bekreftet hittil i år representerer en samlet produksjonskapasitet på mer enn 700.000 fat olje pr. dag og om lag 60 millioner kubikkmeter gass, ifølge Rystad Energy.- Det pågående oppsvinget i nylig sanksjonerte FPSO-prosjekter peker mot en lysere fremtid for FPSO-markedet, sier Rystads anaylsesjef for oljeservice, Audun Martinsen i en kommentar.- Offshoreoperatørene er i ferd med å finne fotfeste igjen etter nedturen i 2014, ettersom en robust økning i fri kontantstrøm har drevet et signifikant oppsving i dypvannsinvesteringer, tilføyer han.Mer grunt vannI oppdateringen skriver han at FPSO-boomen i Sør-Amerika hovedsakelig er et resultat av store investeringer i leting på dypt vann og i feltutvikling.En annen bidragsyter er at Brasil har firt på kravene til lokalt innhold, noe som har åpnet opp for flere internasjonale aktører.- Brasil sterkere konkurransposisjon på en global skala er en driver bak slike enorme FPSO-tildelinger, sammen med regionens innhenting etter korrupsjonsskandalen "car wash", Petrobras' gjeldsrefduksjon, betydelige pre-salt funn og sunnere oljepriser, sier Martinsen, som mener disse faktorene skaper mindre usikkerhet knyttet til forsinkelser.Martinsen peker også på at FPSO-er i større grad brukes på felt i grunnere vann enn tidligere fordi det i mange tilfeller er mer praktisk, og det faktum at muligheten til å lagre olje gjør at de kan brukes på steder uten rørledningsinfrastruktur, eller der dette ikke er lønnsomt.- (..) FPSO-er vil sannsynligvis fortsette å fremstå som en attraktiv utviklingsmulighet for mange felt i alle verdenshjørner, både på dypt og grunt vann.To FPSO-selskaper som er spesielt godt posisjonert for den økende kontraktsaktiviteten er ifølge Rystads prognoser Yinson og Modec.