Sparebank 1 Østlandet beveger seg i kapitalmarkedet

SpareBank 1 Østlandet vurderer utstedelse og tilbakekjøp av ansvarlig lån og fondsobligasjonslån, ifølge en melding fredag.Det skriver TDN Direkt.Banken kan komme til å utstede et nytt datert ansvarlig lån på inntil 400 millioner kroner og et nytt evigvarende fondsobligasjonslån på inntil 300 millioner kroner. Begge lånene vil ha første innløsningsrett for utsteder etter minimum fem år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse.I forbindelse med utstedelsene vil banken vurdere å kjøpe tilbake obligasjoner i utestående ansvarlig lån (SPOL28 PRO / NO 0010724834) og utestående fondsobligasjonslån (SPOL27 PRO / NO 0010724826).DNB Markets, SpareBank 1 Markets og Swedbank Norge er engasjert for jobben.