Sparebank har fått kontroll på utlånstapene

Helgeland Sparebank presenterte tall for i bunn og grunn var middels i forhold til hva markedet hadde ventet. 

Helgeland Sparebank presenterte tall for andre kvartal 2019.Resultatet endte på 66 millioner kroner, mot 42 millioner kroner i andre kvartal 2018.Resultat før skatt ble 85 millioner kroner, mot 49 millioner kroner året før.Pareto Securities hadde ventet et resultat før skatt på 89 millioner kroner.Utlånstapene beløp seg til 15 millioner kroner, en nedgang fra 83 millioner kroner i fjor.Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter kom inn på 145 millioner kroner i kvartalet, mot 141 millioner ved samme korsvei året før.Rentemarginen ble 1,72 prosent, mot 1,75 prosent i andre kvartal 2018.Utlånsveksten de siste 12 månedene kom inn på 4,7 prosent.Ren kjernekapital utgjorde 14,9 prosent ved utgangen av kvartalet.For årets første seks måneder utgjorde den annualiserte egenkapitalavkastningen 8,1 prosent, mot 7,0 prosent i samme periode i fjor.Helgeland Sparbank sier at utlånsmarginene i privatmarkedet er under press, men at med renteheving i mai og juli forventes nettorenten å øke.Med bakgrunn i de tapene som ble tatt i 2018 forventes det normaliserte tap i 2019.Rapporten Presentasjonen