Sparebanken Sør øker inntektene

Kjernekapitaldekning på 15 prosent ved utgangen av kvartalet. 

SpareBanken Sør melder om et resultat etter skatt på 267 millioner kroner i årets andre kvartal, ned fra 278 millioner kroner samme kvartal i fjor.Netto inntekter beløp seg til 583 millioner kroner, opp fra 566 millioner kroner i andre kvartal i fjor, mens netto renteinntekter steg fra 433 til 467 millioner kroner. Tap på utlån var 2 millioner kroner, sammenlignet med 5 millioner kroner i fjor.Banken hadde ved utgangen av kvartalet en ren kjernekapitaldekning på 15,0 prosent, og en uvektet kjernekapitalandel på 9,0 prosent. Som følge av økte kapitalkrav vil banken øke kapitaldekningen ytterligere, og har et mål om en ren kjernekapitaldekning på 15,3 prosent ved utgangen 2019.- Banken er solid kapitalisert, og vil tilpasse seg målet innen utgangen av året gjennom ordinær drift, skriver selskapet.