Stig Myrseth anbefaler seks aksjer

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth ikke foretar noen endringer i den anbefalte porteføljen.I løpet av forrige uke falt Dovre-porteføljen hele 5,68 prosent.Det betyr at Dovre-porteføljen er opp 10,06 hittil i år.Norsk Hydro var forrige ukes store skuffelse etter at aksjen falt 12,15 prosent. Elkem og Kværner bidro også med kursfall på henholdsvis 6,63 prosent og 6,03 prosent.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Kværner
  • Elkem
  • Norsk Hydro


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også