Stig Myrseth anbefaler seks aksjer

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth ikke foretar noen endringer i den anbefalte porteføljen.I løpet av forrige uke la Dovre-porteføljen på seg 6,14 prosent.Det betyr at Dovre-porteføljen er opp 6,86 prosent hittil i år.Magseis var forrige ukes store lyspunkt med en kursoppgang på hele 16,49 prosent.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Elkem
  • Norsk Hydro
  • Infront