Stig Myrseth stokker om - anbefaler seks aksjer

Denne uken velger investeringsdirektør Stig Myrseth å inkludere Infront i Dovre-porteføljen. Han konkluderer med at aksjen er billig sammenlignet med bransjesnittet. - London Stock Exchange er i samtaler om å kjøpe opp Refinitiv til en multippelprising rundt 50 prosent høyere enn Infront. Factset er også mer enn dobbelt så dyrt priset på EBITDA-multippel for neste år, skriver Myrseth i ukerapporten.- Inntjeningsmodellen er solid med basis i gjentakende inntekter, og vi i Dovre er godt fornøyd med produktet. Dersom selskapet klarer å realisere de kommuniserte synergigevinstene i forbindelse med oppkjøpet av Vwd Group, fremstår aksjen som en reprisingskandidat, avslutter Myrseth.Les også: Myrseth etter krakk - jeg så ikke problemene kommeSamtidig velger investeringsdirektøren å kvitte seg med Kværner.I løpet av forrige uke falt Dovre-porteføljen hele 4,83 prosent, noe som betyr at årets oppgang har krympet inn til 4,75 prosent.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Elkem
  • Norsk Hydro
  • Infront


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også