Sunnmøringer med solid resultat

Styrket både inntektene og bunnlinjen i 2. kvartal.

Sparebanken Møre-konsernet melder om et resultat etter skatt på 179 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 174 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 232 millioner kroner, sammenlignet med 224 millioner kroner året før.Resultatet før tap ble 238 millioner kroner, mot 219 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 320 millioner kroner, opp fra 291 millioner kroner i 2. kvartal 2018.Utlånsveksten var på 6,2 prosent de siste 12 måneder, mens innskuddsveksten har vært på 9 prosent i samme periode.Her er rapporten og presentasjonen.