Superviktige nøkkeltall leverer

Kjerne-PCE i USA var opp 0,2 prosent på månedsbasis i juli, mens årsveksten var opp 1,6 prosent.Det skriver TDN Direkt.På forhånd var det ventet en oppgang på 1,6 prosent på årsbasis, ifølge Reuters-konsensus.PCE-deflatoren var opp 1,4 prosent på årsbasis i perioden.Privat forbruk i USA var opp 0,6 prosent på månedsbasis i juli, ifølge tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.På forhånd var det ventet at det private forbruket ville være opp 0,5 prosent, ifølge Reuters-konsensus.Private inntekter i USA var opp 0,1 prosent på månedsbasis i juli, ifølge amerikanske statistikkmyndigheter.På forhånd var det ventet at private inntekter ville stige 0,3 prosent, ifølge Reuters-konsensus.