Svak inflasjon i Frankrike

Konsumprisindeksen i Frankrike var ned 0,2 på månedsbasis i juli. På årsbasis var prisene opp 1,1 prosent, viser endelige tall.Ifølge foreløpige tall var konsumprisindeksen ned 0,2 på månedsbasis og steg 1,1 prosent på årsbasis.