Svakere fra Komplett Bank

Både driftskostnadene og tapene økte kraftig.

Komplett Bank hadde et resultat etter skatt på 61,4 millioner kroner i 2. kvartal 2019, ned 30 prosent fra 87,6 millioner kroner i samme kvartal i 2018.Resultat pr. aksje endte på 33 øre, ned 35,3 prosent fra 51 øre i 2. kvartal 2018.Resultat før skatt var 88,6 millioner kroner, ned fra 116,2 millioner kroner. Nedgangen skyldes dels høyre tap på lån, men også økte driftskostnader.Komplett Bank bokførte tap på lån på 78,5 millioner kroner, opp fra 46,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Lønn, administrative kostnader, avskrivninger og andre kostnader var tilsammen på 128,3 millioner kroner, opp fra 82,2 millioner kroner. Lønn og administrative kostnader utgjorde 80,1 millioner kroner, opp fra 68,5 millioner kroner.Netto renteinntekter var på 275 millioner kroner, opp fra 230,9 millioner kroner i samme kvartal i 2018.Live webcast kl. 10:00 Resultat etter skatt i 1. halvår var på 137,8 millioner kroner, ned fra 159,2 millioner kroner. Netto renteinntekter var på 539,1 millioner kroner, opp fra 438,4 millioner kroner i 1. halvår 2018.Samlede utlån var på 8.638,4 millioner kroner, opp fra 8.316,0 millioner kroner.Banken oppgir at den ved halvårsskiftet hadde netto misligholdte lån for 637,5 milioner kroner, ved at de ligger 91 dager eller mer etter avtalt betalingsplan.Banken gikk ut av halvåret med 1.313,5 millioner kroner i kontanter og tilsvarende likvider, opp fra 811,8 millioner kroner på samme tid i 2018 og opp fra 1.232,4 millioner kroner ved årsskiftet.Hele rapporten Presentasjonen