Svakere Q2 for Ivar Tollefsen

Heimstaden Bostad tjener fortsatt gode penger, men bunnlinjen ble nesten halvert i 2. kvartal.

Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad melder om et resultat etter skatt på 483 millioner svenske kroner i 2. kvartal 2019, mot 922 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 621 millioner svenske kroner, sammenlignet med 1.116 millioner svenske kroner i fjor.Leieinntektene beløp seg til 1.014 millioner svenske kroner, sammenlignet med 816 millioner svenske kroner i 2. kvartal 2018.For årets seks første måneder sett under ett endte leieinntektene på 1.967 millioner svenske kroner, mot 1.444 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Årsaken er ifølge rapporten et resultat av «ervervede eiendommer i Norge og Danmark som ble tatt i bruk i 2018».Her er rapporten.