Tidemandsens russiske oljemareritt

I over ti år har Øivind Tidemandsen jaktet etter olje i Russland uten suksess. I fjor tapte selskapet 194 millioner.

(Finansavisen.no): De seneste årene har XXL-gründer Øivind Tidemandsen tapt stort på kurshavari i XXL og det er ikke bare i varehandel han taper penger.I 2007 kjøpte Tidemandsen for første gang aksjer i Karpinsky Oil & Gas, som gjennom datterselskapet Rostneftegaz Geo leter etter olje på land i Rostov regionen syd-vest i Russland.Investeringen har utviklet seg til å bli et mareritt for Tidemandsen, som eier 67 prosent av aksjene. I fjor måtte Karpinsky Oil & Gas skrive ned verdier for 193 millioner kroner. Det ga det norske oljeselskapet et underskudd på 194 millioner og ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen bokført til minus 30 millioner kroner. Finansavisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Øivind Tidemandsen.Sliter med finansieringen«Selskapet har en finansieringsforpliktelse av datterselskapet Rostneftegaz Geo i Moskva, som er lisenseier av to lete- og produksjonslisenser i dette området. Styret har på bakgrunn av opplevde vanskeligheter med å skaffe finansiering tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene i leteprogrammet, samt tidslinjen frem til borestart, valgt å nedskrive verdiene vi har mot datterselskapet i Moskva», heter det.Ifølge styret indikerer nedskrivningen av fordringen mot datterselskapet deres sannsynlighetsvurdering for å lykkes med finansieringen på kort sikt.Restrukturering i sommer- Har dere finansiering til å fortsette leteprogrammet nå?- Vi har gjennomført en finansiell restrukturering av selskapet rett før sommerferien hvor tilnærmet samtlige aksjonærer bidro med frisk kapital. Dette sikrer videre drift frem mot borestart. Selskapet er i dialog med flere interesserte selskaper som vurderer å investere i prosjektet. Noen vurdering av utfallet av de pågående forhandlingene ønsker jeg ikke å kommentere, men det er viktig for oss sett fra et risikoperspektiv å få med en industriell partner med erfaring fra boreoperasjoner i denne regionen, sier adm. direktør og styreleder Tom Haugen i Karpinsky Oil & Gas.I årsrapporten til Karpinsky Oil & Gas fra 2017 var det større optimisme enn det er i dag. Styret opererte med en verdsettelse av selskapet på 50 millioner dollar, tilsvarende 414 millioner ­kroner.- Så lenge det pågår forhandlinger er det ikke riktig å kommentere hvilke verdier som er satt på selskapet nå. Verdiene vi har forelagt de aktuelle forhandlingspartene er basert mer på fremtidige muligheter ved et funn, enn verdien av seismikk og annen kartlegging av lisensene som historisk er gjennomført, sier Haugen, og legger til:- Forhandlingene konsentrerer seg i første omgang om å fullføre den obligatoriske lete planen som innebærer 2 – 4 brønner. Etter denne fasen som er beregnet til om lag 3 år, vil vi sammen med en ny partner vurdere videre utvikling av feltene basert på resultatet av de første brønnene.


Les også