To meglerhus kutter kursmålet på Fredriksen-rederi

DNB og Nordea skur ned kurmålet på Flex LNG.

DNB Markets nedjusterer sitt kursmål på Flex LNG-aksjen til 109 kroner fra tidligere 138 kroner, mens Nordea Markets kutter sitt kursmål på aksjen til 179 kroner fra tidligere 181 kroner, ifølge oppdateringer fra meglerhusene onsdag.Det melder TDN Direkt.Begge de to meglerhusene fastholder kjøpsanbefaling på Flex LNG-aksjen.DNB Markets viser til at etter andrekvartalsresultatet, en nylig salg/tilbakeleie-transaksjon, samt rateguidingen for tredje kvartal, så har meglerhuset nedjustert sitt anslag for Flex LNGs nettoresultat i 2019 med 25 prosent, 2020-estimatet med fem prosent, og 2021-estimatet med tre prosent, ifølge TDN Direkt.DNB-kursmålet er basert på 0,8 ganger, med fra tidligere 0,9 ganger, meglerhusets NAV (verdijustert egenkapital)-estimat om ett år, som nå er 137 kroner, mot tidligere 153 kroner. Årsaken til at meglerhusets bruker større rabatt sammenlignet med NAV er usikkerhet rundt fremtidige spotrater og selskapets evne til å bygge tilstrekkelig charter-ordrereserve i tide.John Fredriksen eier om lag 45 prosent av aksjene i Flex.Flex-aksjen stiger 3,37 prosent til 91,9 kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også