Usikkerheten plager Norges Bank

Det hersker stor usikkerhet rundt hvordan Norges Bank ser på mørkere utsikter internasjonalt og den gode økonomiske utviklingen hjemme når renta skal settes.– Det er usikkerheten som plager dem – og alle oss andre, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til NTB.Han sikter til hovedstyret i Norges Bank, som onsdag satt i rentemøte for å avgjøre om og i så fall når styringsrenta skal settes opp. Olsen tror fortsatt renta skal opp i september, men sier sentralbanken trolig vil ha en mer forsiktig tilnærming enn tidligere i lys av den usikre økonomiske situasjonen internasjonalt.Ingen tror den blir satt opp allerede nå. Derimot kan svakere utvikling i verdensøkonomien, opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina og det seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets kaller «et ganske bredt omslag» i rentepolitikken til andre sentralbanker, bidra til at renta blir satt opp senere enn antatt.Aamdal tror når Norges Bank offentliggjør sin beslutning, vil den signalisere at det er mindre sannsynlig at den ventede renteøkningen kommer i september, slik banken tidligere sterkt har antydet.– Vi holder en liten knapp på at hovedstyret legger stor vekt på det som skjer internasjonalt, sier Aamdal.Spent på signaleneHovedstyrets rentebeslutning ble fattet onsdag, men blir kunngjort først dagen etter – gjennom en pressemelding på Norges Banks nettsider. En grundigere analyse og vurdering av de økonomiske utsiktene og hvordan de kan komme til å påvirke rentepolitikken, kommer første etter neste møte i september.Likevel knytter det seg stor spenning til hva banken signaliserer allerede nå. Det vil trolig komme uttalelser som gir markedet en pekepinn på hvor Norges Bank har tenkt seg. Et scenario kan være at hovedstyret fortsatt signaliserer én renteøkning i år, men at det er mindre sannsynlig at den kommer i september.– Norges Bank har rom for å ligge litt på været og se an utviklingen utover høsten, sier Aamdal.Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror renteøkningen blir utsatt til desember fordi banken ser det som «formålstjenlig å sakke ned på tempoet i lys av usikkerheten», skriver Nettavisen.Trumps utsettelse uten betydningIngen av analytikerne tror rentepolitikken blir nevneverdig påvirket av at USAs president Donald Trump denne uka utsatte innføringen av økt tollsatser på kinesiske varer eller meldingene om at det er fornyet kontakt mellom de to stormaktene.Snarere tvert imot mener de at Trumps grep ikke endrer situasjonen eller demper konfliktnivået.«Det er ikke helt lett å skjønne at tollutsettelsen skal bety veldig mye for utviklingen i handelskrigen. Partene er fortsatt ikke enige og har heller ikke gjort noen nye avtaler seg imellom», skriver Kjetil Olsen i sin morgenrapport onsdag.«Vi er fortsatt av den oppfatning at avstanden mellom partene er for stor, på et prinsipielt grunnlag. Det er dermed nær sagt umulig å finne felles grunn, og vi tror derfor at handelskrigen vil eskalere ytterligere», skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB.– Vi bør bli redde allerede nå, fordi dette er en situasjon som vil vedvare, sa økonom Olav Chen i Storebrand Asset Management til NRK i forrige uke.Situasjonen kan føre til redusert kjøpekraft og svekket levestandard i Norge, advarte han.(©NTB)