Valutastrateg: Dette ga forvirring i markedene

Magne Østnor i DNB Markets mener at usikkerheten fortsatt rår i markedene. - Ikke så rart, når man på samme dag må fordøye motstridende meldinger, sier han.

Norges Bank holder alle mulighetene åpne. Sentralbanken holdt som ventet styringsrenten uendret torsdag på 1,25 prosent, og beskrivelsen av det økonomiske bildet var langt på vei slik DNB Markets spådde. - Veksten i norsk økonomi forsetter, og arbeidsledigheten holder seg lav. Inflasjonen har riktignok vært litt lavere enn ventet, men er fortsatt nær målet. Særlig to ting har utviklet seg annerledes enn forventet, kronen er svakere enn ventet og eskaleringen i handelskonflikten og usikkerheten om Brexit kan dempe veksten her hjemme. De to balanserer hverandre og Norges Bank konkluderer dermed med at utsiktene for rentesettingen fremover er lite endret, men at det internasjonale bildet gir økt usikkerhet for styringsrenten fremover. Det skriver valutastrateg i DNB Markets, Magne Østnor, i sin kommentar fredag morgen. - Manglende avklaring ga forvirring i markedene. Markedsbevegelsene i etterkant tydet på at man ikke var helt enige i hvordan man skulle tolke mangelen på avklaring fra Norges Bank. Noen mente nok at siden renteutsiktene var lite endret, innebar det at renten blir hevet i september siden rentebanen legger opp til det og sentralbanksjef Olsen sa det i juni. Andre igjen mente at siden sentralbanken ikke eksplisitt varslet renteheving på forhånd, så avvek man fra tidligere modus operandi, og dermed blir det ikke heving i september. Den første timen etter offentliggjøringen handlet korte FRA-renter både 2-3 basispunkter høyere og lavere enn utgangspunktet på forhånd. I EURNOK så vi det enda tydeligere, med nesten 10 øre mellom høyeste og laveste handel i løpet av noen minutter. Neppe mer klarsyn innen september- Vi tror det skal mye til for at Norges Bank skal få noen avklaring på konsekvensene av og utsiktene for handelskrigen og Brexit de neste fem ukene, eller at nøkkeltallene skal overbevise om at vekstbremsen internasjonalt slipper taket. Usikkerheten som fikk dem til å gi seg selv tid i dag, tror vi derfor vil få dem til å avstå fra å heve renten neste måned. Trolig vil man skyve rentehevingen foran seg ved å la den nye rentebanen peke i retning av at styringsrenten vil bli hevet i desember, hvilket er i tråd med vår prognose. DNB Markets mener at gårsdagens amerikanske nøkkeltall er betegnende for nåsituasjonen, ikke bare i USA.Blant annet steg detaljhandelen i USA 0,7 prosent på årsbasis i juli, mot ventet 0,3 prosent. Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren var opp 2,3 prosent, mens Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen var 16,8 poeng i august. Det eneste som skuffet var jobless claims som kom inn på 220.000, mot ventet 213.000.- Industrisektoren merker helt klart konsekvensene av handelskrig og svakere global vekst, og produksjonen var i juli lavere enn for ett år siden. Så skal det legges til at tross svakere utsikter og et betydelig fall i bedriftstillitsindeksene siste halvannet år, så faller ikke bedriftstilliten videre. Og den faller heller ikke like mye som i andre land, indeksene fra både New York- og Philadelphia-distriktet peker mot fortsatt vekst. Husholdningssektoren virker imidlertid ikke veldig påvirket av økt usikkerhet og global vekstbrems, og forbruket (målt ved detaljomsetningen) var solid også i juli. Det sørger et sterkt arbeidsmarked, moderat inflasjon, tiltagende lønnsvekst og laver renter for, hvilket også har bidratt til å holde forbrukertilliten oppe, skriver strategen. - Dagens tall for forbrukertilliten i USA er imidlertid ventet å vise en noe svakere utvikling i august enn måneden før. Høyere bensinpriser, en eskalering av handelskrigen (med tariffer på en rekke konsumvarer) og aksjemarkedsuro vil trolig prege svarene denne gangen, men siden intervjuene er utført mellom 31. juli og 14. august, vil ikke de tidlige svarene reflektere de siste dagers uro. Samtidig trekker både det solide arbeidsmarkedet og fallet på om lag 1 prosentpoeng i boligrentene indeksen opp, slik at tross et lite fall, vil nivået fortsatt være solid.- Tross optimistiske husholdninger, boligmarkedet i USA har utviklet seg svakt så langt i år, og oppgangen som er ventet i byggetillatelsene i juli må sees i lys av et enda større fall måneden før. Moderat boligprisutvikling og stadig lavere renter som gir flere mulighet til å refinansiere boliglånene vil trolig kunne støtte opp under boligmarkedet fremover. Østnor mener at usikkerheten fortsatt rår i markedene. - Ikke så rart, når man på samme dag må fordøye motstridende meldinger som at kineserne på den ene siden sier at de økte tariffene Trump varslet i starten av måneden vil kreve motsvar og på den andre siden sier at man håper amerikanerne kan møte dem på halvveien. Aksjemarkedene hentet seg noe inn etter et tidlig fall, og dagen endte med et moderat fall i Europa og en liten oppgang på S&P 500. Renteutviklingen var heller ikke enveiskjøring, selv om amerikanske statsrenter endte ned i går også. Euroen svekket seg etter at ECBs Olli Rehn mente det var viktig for ECB å overgå markedets forventninger til stimulans, og at sentralbanken burde annonsere en kraftfull tiltakspakke på møtet neste måned, oppsummerer Østnor.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også