- Vi forblir positive til resten av 2019

Starten av 2019 fremkalte uhyggelige minner for sjefen i Pioneer Marine. Heldigvis ble det ikke så ille som fryktet, og nå ser han positivt på fremtiden.

- I den første halvdelen av 2019, brakte tørrbulkratene tilbake ubehagelige minner fra 2016, sier konsernsjef Torben Janson i det OTC-noterte tørrbulkredeiet Pioneer Marine i forbindelse med fremleggelsen av tall for første halvår. Den tragiske demningsulykken i Brasil sammenfalt med det sesongmessig svakere markedet i første kvartal. Sykloner i Australia og den pågående handelskrigen bidro også til å sende Baltic Dry-indeksen ned under 600 poeng. I februar 2016 nådde indeksen all time low på 290 poeng. - Men, spesielt i første kvartal taklet Pioneer denne uventede nedgangen i markedet. Å holde oss til befraktnings- og kjøp- og salg-strategien vår, gjorde oss i stand til å oppnå et netto resultat på 3,7 millioner dollar og justert EBITDA på 8,5 millioner dollar for de første 6 månedene av 2019, sier Janson. Siden da har markedet bevegd seg oppover igjen, mye på grunn av et stort antall skip som går ut av den aktive flåten for å få installert scrubbere i forbindelse med innføringen av de nye IMO-reguleringene. Oppsvinget gjør Pioneer-sjefen positiv til resten av året. - Gitt de seneste positive utviklingene i markedet, forblir vi optimistiske til resten av 2019, til tross for all usikkerheten som omkranser de nye IMO 2020-reguleringene. Vi er godt posisjonert for denne overgangsperioden, for å betjene kundene vår effektivt, og utnytte vår flåtes inntjeningspotensial, sier han.Det fallende markedet gjorde at driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) tilsvarte en nedgang på 1,9 millioner dollar, sammenlignet med fjoråret. De oppnådde ratene på 7.461 dollar var 19 prosent lavere enn i første halvår 2018. Inntektene endte på 29,1 millioner dollar, ned fra 32,1 millioner dollar i samme periode året før. Vil fornye flåtenEtter salget av et skip som ble fullført i april, har rederiet en flåte på 17 Handysize-skip og en Supramax bygget mellom 2006 og 2016. Denne kan imidlertid fort bli større, ifølge Janson.- Fremover vil vi fortsette å utforske markedet for attraktive muligheter med tanke på å fornye flåten vår, og vi vil også søke å ekspandere vår kommersielle driftsplattform ytterligere, sier han.I tillegg til de heleide skipene driver rederiet skip for andre. Etter en avtale inngått med Tufton Oceanic Funds 29. juli for driften av 5 fartøyer, vil Pioneer styre en flåte på totalt 24 Handysize- og Supramax-skip, medregnet sine egne.Ved utgangen av juni hadde rederiet en total likviditetsbeholdning på 28,3 millioner dollar. Planen er å fortsette å installere systemer for rensing av ballastvann på fire skip i 2019, og resten av flåten frem til 2023. Fra før er 2 skip utstyrt med slike rensesystemer.På OTC-listen prises rederiet til 788,6 millioner kroner.