Witzøe tjente 2,6 milliarder kroner på sjømat

Laksearving og modell Gustav M. Witzøe er blant verdens rikeste personer under 30 år.

(Finansavisen): Sjømatkonsernet Kvarv fortsetter å være en gullgruve for laksegründer Gustav Witzøe (66) og sønnen Gustav Magnar Witzøe (26).Witzøene er mest kjent for oppdrettsgiganten SalMar, som de eier 52 prosent av. De har også kontrollerende andeler i totalt 70 datterselskaper innenfor områdene oppdrett, sjømat, oppdretts- og marinteknologi, og marine råvarer.I fjor endte konsernresultatet på 2,6 milliarder kroner, en nedgang på 400 millioner kroner fra rekordåret 2017. Etter minoritetsinteresser var overskuddet 1,1 milliarder kroner.Ved utgangen av fjoråret hadde konsernet en bokført egenkapital på 10,7 milliarder kroner.«Vi må si oss godt fornøyd med resultatet, og ingen store overraskelser. Dette er først og fremst et resultat av innsatsen til våre 3.500 medarbeidere i ulike selskaper langs norskekysten, men naturligvis også på grunn av høye laksepriser,» skriver Gustav Witzøe i en epost til Finansavisen.Styrtrik modellsønnGustav Witzøe er styreleder i Kvarv og eier nesten alle de kontrollerende aksjene i selskapet. Men allerede for 13 år siden overlot han 96,7 prosent av aksjene til sønnen Gustav Magnar Witzøe.Ifølge et intervju i D2 engasjerer laksearvingen seg ikke direkte i familievirksomheten, og har også satt vekk styringen av sitt private investeringsselskap Gmw Venture. I stedet vil han konsentrere seg om modellkarrièren i New York.«Jeg henger ikke med på diskusjonene når de dykker ned i ting og diskuterer ting jeg ikke forstår, i en time. Her hører jeg ikke hjemme, tenker jeg da. Da trenger jeg i så fall et par år til på skolebenken,» sa 26-åringen til D2.Ifølge magasinet Forbes er Gustav Magnar Witzøe verdens rikeste person under 30 år, med en estimert formue på rundt 26 milliarder kroner.Imot formueskattI fjor betalte SalMar et utbytte på 2,6 milliarder kroner. Den yngre Witzøe har krav på 1,3 milliarder. Toppselskapet har imidlertid ikke betalt utbytte siden det ble stiftet i 2014.«For Kvarv er det viktig å bygge opp en sterkt kapitalgrunnlag for å trygge vår industrielle plattform og skape arbeidsplasser. SalMar unngikk heldigvis algekatastrofen i Nord-Norge, men denne viste med all tydelighet den store risikoen som er forbundet med biologisk produksjon som dette, noe ikke minst skattebyråkratene i hovedstaden bør få med seg,» skriver Gustav Witzøe.Han trekker frem en rekke investeringer konsernet har utført i fjor, inkludert et nytt lakseprosesseringsanlegg, havmerdteknologi, og bearbeiding av biprodukter fra laks og kylling.«Det er slike investeringer utbyttene fra Salmar går til, samt formueskatt, ikke til penger under eiernes madrasser.»


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker