INNSTRAMMING: Finanstilsynet vil gjøre det ennå vanskeligere å få boliglån. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Finanstilsynet foreslår nå innstramminger i boliglånsforskriften, opplyses det i en melding.

Tilsynet vil nå redusere grensen for maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

«Utlånsundersøkelsene viser at både andelen nye lån med høy gjeldsgrad og låntakernes gjennomsnittlige gjeldsgrad har økt mye de siste årene, og dette er urovekkende. Tilsvarende endring i gjeldsgradsbestemmelsen foreslås gjennomført i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån», skriver Finanstilsynet.

De ønsker samtidig å redusere fleksibilitetskvoten til 5 prosent fra tidligere 10.

«Dette vil redusere risikoen for at sårbare husholdninger tar opp lån som de senere ikke er i stand til å betjene. Samtidig vil den foreslåtte fleksibilitetskvoten fortsatt gi bankene betydelig fleksibilitet i låneutmålingen», heter det i meldingen.

Innstrammingene foreslås iverksatt fra 1. januar 2020, og Finanstilsynet foreslår ingen opphørsdato i en ny forskrift.

«Boliglånsforskriften har bidratt til noe strammere utlånspraksis. Omfanget av nye utlån til låntakere med særlig høy gjeldsgrad avtok markert etter innføringen av krav om maksimal gjeldsgrad fra 1. januar 2017. Samtidig har låntakernes gjennomsnittlige gjeldsgrad økt betydelig, og en økende andel av lånene tas opp av låntakere som har høy gjeldsgrad. Etter Finanstilsynets vurdering er det derfor behov for ytterligere tiltak for å dempe oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger», skriver Finanstilsynet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også