BOLIGBYGGINGEN BEKYMRER: – Selv om det erfaringsmessig kan være svingninger i boligtallene i sommermånedene, er vi nå bekymret over markant fall i igangsettingen, sier adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Foto: Håkon Sæbø

Boligbyggingen bekymrer

Adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening lar seg bekymre over ferske tall.

– Selv om det erfaringsmessig kan være svingninger i boligtallene i sommermånedene, er vi nå bekymret over markant fall i igangsettingen, sier adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Salget lå 44 prosent over fjoråret i juli og 11 prosent under fjoråret i august, går det frem av en melding fra Boligprodusentene.

Igangsettingen lå 25 prosent under fjoråret i juli og hele 41 prosent under fjoråret i august.

Etter åtte måneder ligger vi likt som fjoråret på salg og 17 prosent under fjoråret på igangsetting.

Eneboliger ned

Ser vi på de ulike boligtypene, viser resultatene hittil i år at vi har en nedgang i salget av

eneboliger på 12 prosent, mens salget av småhus og leiligheter ligger hhv. én og syv prosent over fjoråret.

Ser vi på tolvmånedersendringen i salg ligger vi nå fire prosent over totalt. Enebolig og småhussalget ligger hhv. åtte og fire prosent under på tolvmånedersbasis, mens leilighetssalget ligger 15 prosent over foregående tolvmåneders salg.

Igangsettingen fordelt på boligtype viser en nedgang på 27 prosent for leiligheter og en nedgang på to og fire prosent for hhv. småhus og eneboliger t.o.m. august.

Ser vi på tolvmånedersendringen i igangsetting ligger vi nå fem prosent under totalt.

Tolvmånedersendringen i igangsetting viser en nedgang på én prosent for eneboliger, fem prosent for småhus og åtte prosent for leiligheter.

Fritidsboliger ned

Salget av fritidsboliger hittil i år viser en nedgang på seks prosent, mens igangsettingen hittil i år ligger 10 prosent over fjoråret.

Tolvmånedersendringen ligger hhv. 11 og 17 prosent over på salg og igangsetting av fritidsboliger.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også