NBBL: Boligprisene falt i 3. kvartal

Tror nedgangen fortsetter i 4. kvartal.

BOLIGPRISFALL: For borettslagsleiligheter i 3. kvartal, viser tall fra NBBL. Foto: Nadia Frantsen/NBBL
Bolig

Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) har i dag sluppet sin boligprisstatistikk for 3. kvartal 2019.

Denne viser et (nominelt) prisfall på borettslagsboliger på 0,9 prosent fra 2. kvartal. 2.438 boliger ble solgt i kvartalet, til en gjennomsnittlig totalpris på 2.737.000 kroner. 334.000 av dette var fellesgjeld.

Boligprisene er nå opp 2,8 prosent fra 3. kvartal i fjor.

– Ingen dramatikk

Ifølge NBBL er det ingen dramatikk i at prisene faller i 3. kvartal, ettersom boligprisveksten normalt er sterkest i 1. halvår.

NBBL-statistikk tilbake til år 2000 viser likevel en snittvekst i 3. kvartal på 0,4 prosent. 

«Boligprisene svinger derfor rundt en lavere trend i disse dager. Det skyldes hovedsaklig at renten har blitt satt opp, boliglånsforskriften fungerer og at byggeaktiviteten er høy», skriver forbundet i en pressemelding.

Les mer her.

– Mye til salgs

Etter flere år med sterk prisvekst, er dette ifølge NBBL en ønsket utvikling. 

«Det er fortsatt god aktivitet i en oljesmurt norsk økonomi. Det skapes mange nye arbeidsplasser og lønnsveksten tiltar. Kombinasjonen av rentehevingene og mange boliger til salgs vil bidra til å dempe prisveksten fremover», heter det videre. 

Derfor vil boligprisene ifølge NBBL derfor sannsynligvis falle noe nominelt også i 4. kvartal.

Nyheter
Bolig