Høsteffekten slår inn – har aldri sett maken til boligmarked

Aldri i statistikkens historie har boligprisene steget så moderat over så lang tid.

HØYE VOLUMER: I boligmarkedet for tiden. Trenden fortsatte i september. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Bolig

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 1,1 prosent i september.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent. Det vil si at den underliggende trenden i boligprisene holder seg positiv.

12-månedersveksten kom inn på 2,6 prosent, og er dermed uendret fra august.

Utviklingen skjer i kjølvannet av sterke 0,9 prosent sesongjustert oppgang måneden før.

DNB Markets så på forhånd for seg mer moderate 0,2 prosent prisvekst i september, mens Handelsbanken øynet rundt 0,25 prosent.

– Mindre forskjeller

Asker og Bærum, samt Romerike viste den sterkeste sesongjusterte veksten i september, alle med 0,9 prosent. Stavanger var svakest med 0,5 prosent nedgang.

Over 12 måneder topper Oslo med 4,7 prosent sesongjustert vekst, mens Stavanger også her trekker mest ned, det vil si med 0,7 prosent.

– De siste fem årene har det vært store regionale forskjeller i boligprisutviklingen. Mens boligprisene i Oslo har vokst med 45 prosent, har veksten vært langt mer moderat i de andre store byene. Bergen, Trondheim og Stavanger har hatt en vekst på hhv. 11, 15 og minus ni prosent de siste fem årene, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

– De regionale forskjellene i boligprisutviklingen gjennom 2018 og 2019 er langt mindre enn tidligere år, og hele det norske boligmarkedet er preget av moderat prisvekst og stor aktivitet, fortsetter han.

– Normal høsteffekt

Dreyer karakteriserer 4,7 prosent 12-månedersvekst som moderat for Oslo å være. 

– Meglerne beskriver markedet som selektivt, men det betyr egentlig at markedet er godt balansert og at kjøpere og selgere finner hverandre. Det handler om riktig prising, minnet han om på dagens presentasjon.

– På landsbasis er det vi ser en normal høsteffekt, og vi forventer at trenden med fallende priser fortsetter utover i 4. kvartal, fortsatte han.

Dreyer tviler på at boliglånsforskriften vil skape store bevegelser i markedet, rett og slett fordi han tviler på at finansministeren ikke vil følge Finanstilsynets forslag om å stramme inn.

– Hun har ikke fulgt tilsynet tidligere. Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat boligprisvekst i statistikkens historie. Dette forteller oss at boliglånsforskriften bør beholdes i dagens form uten større justeringer, bemerket Eiendom Norge-direktøren.

De store byene

I Oslo falt boligprisene med 1,1 prosent i september, mens de steg 0,7 prosent justert for sesongvariasjoner.

12-månedersveksten kom altså inn på 4,7 prosent.

2.117 boliger ble solgt i løpet av måneden, 10,5 prosent flere sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er 16.171 boliger solgt, 8,2 prosent flere enn i samme periode i fjor.

I Bergen sank boligprisene med 1,8 prosent i september, mens de steg 0,1 prosent justert for sesongvariasjoner.

12-månedersveksten kom inn på 1,1 prosent.

517 boliger ble solgt i løpet av måneden, 12,1 prosent færre sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er 5.008 boliger solgt, 0,2 prosent flere enn i samme periode i fjor.

I Trondheim falt boligprisene med 1,9 prosent i september, mens de falt 0,3 prosent justert for sesongvariasjoner.

12-månedersveksten kom inn på 0,6 prosent.

435 boliger ble solgt i løpet av måneden, 7,0 prosent færre sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er 4.360 boliger solgt, 0,4 prosent flere enn i samme periode i fjor.

I Stavanger falt boligprisene med 1,0 prosent i september, mens de falt 0,5 prosent justert for sesongvariasjoner.

12-månedersveksten kom inn på minus 0,7 prosent.

437 boliger ble solgt i løpet av måneden, 3,8 prosent flere sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er 3.530 boliger solgt, 6,0 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Ingen all-time high

Høy omsetning har preget det norske boligmarkedet i år, og flere måneder med rekorder peker mot at 2019 blir tidenes år i antall boligsalg.

Privatmegleren-sjef Grethe W. Meier var for en måned siden villig til å vedde på at all-time high fra juni i fjor på 10.538 boligsalg ville bli knust i september.

Dagens tall viser at Meier skal være glad for at ingen veddet imot. 9.534 boliger ble nemlig solgt i Norge i løpet måneden som gikk, 4,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. 

Det er kun i 2014 antallet boligsalg har vært høyere i september.

Så langt i 2019 er det solgt 3,3 prosent flere boliger enn i samme periode i fjor.

– Det ble i september solgt flere boliger enn i samme måned i fjor, og det er kun i 2014 det er solgt flere boliger i en september måned enn i år. Akkumulert for året har det aldri blitt solgt så mange boliger ved utgangen av september som i år, sier Dreyer i en pressemelding.

Tregest på Sunnmøre

I september ble 10.357 boliger lagt ut for salg i Norge, 2,8 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 3,0 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Veksten i antall nye bruktboliger lagt ut for salg avtok i september, men i likhet med antall salg er det også her rekord så langt i år, fortsetter Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i september 2019, fire dager flere enn i september 2018. 

Raskest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 26 dager, mens Ålesund/m omegn var tregest med 76 dager.

– Omsetningstiden faller i hele landet i takt med at aktiviteten i boligmarkedet som normalt er stor om høsten. I snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

Normalen: Svakt i september

Dagens statistikk viser tradisjonen tro en svakere september-utvikling i boligprisene enn i en gjennomsnittsmåned.

I september i fjor falt boligprisene 1,1 prosent, mens de sesongjustert var opp 0,1 prosent.

I september 2017 falt boligprisene 1,6 prosent, mens de sesongjustert da var ned 0,5 prosent.

I det rekordsterke boligåret 2016 gikk boligprisene tilbake 0,1 prosent i september, mens de sesongjustert var opp 0,9 prosent.

I januar 2015 sank boligprisene 0,9 prosent, mens de sesongjustert var opp 0,1 prosent.

Året før der igjen var prisene ned 0,1 prosent fra august, mens de sesongjustert var opp 0,7 prosent.

Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger over den faktiske prisveksten.

Differansen mellom den faktiske og sesongjusterte prisveksten indikerer at boligprisene i september utvikler seg svakere enn i gjennomsnittsmåneden. 

OBOS-byks

Statistikken fra OBOS lagt frem tidligere denne uken viste at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 64.699 kroner per kvadratmeter i september, 0,3 prosent mer enn i august.

Dette var femte måned på rad med oppgang i Oslo-prisene.

Hittil i år har Oslo-prisene steget 8,4 prosent. Sammenlignet med september i fjor, er prisene opp 5,3 prosent. 12-månedersveksten er dermed opp fra 3,0 prosent i august.

For landet sett under ett kostet gjennomsnittsboligen 56.619 kroner i september, 0,9 prosent mer enn i august og 4,7 prosent mer enn i september i fjor.

Ifølge OBOS er det historisk sett uvanlig at boligprisene i september. Samtidig må dette ses i sammenheng med en mindre enn vanlig prisoppgang i august.

Kjøpsrush?

OBOS-sjeføkonom Sissel Monsvold åpner for at forslaget fra Finanstilsynet om å stramme inn boliglånsforskriften kan øke trykket i boligmarkedet utover høsten.

Det samme tror makroekspertisen i Nordea Markets og Handelsbanken Capital Markets, samt DNB Eiendom-sjef Terje Buraas.

− Vi tror i utgangspunktet på en stabil prisutvikling, evt. et svakt prisfall, resten av året. Det er vanlig sesongmønster. Men frykt for innstramming i boliglånsforskriften fra neste år kan gi en midlertidig høyere etterspørsel og dermed høyere prisvekst enn vanlig. Grunnen er at mange kan ønske å fremskynde boligkjøpet for å få høyere lån, sa Monsvold tidligere i uken.

boligprisene
eiendom norge
obos
nordea markets
handelsbanken capital markets
grethe w. meier
dnb eiendom
startsidenpromo
Nyheter
Bolig