– De som rammes hardest sikrer seg

Grethe W. Meier i Privatmegleren mener forslaget til endringer i boliglånsforskriften får kjøpere til å snu seg raskt.

VOLUMHOPP: Oslo overrasket med en sesongjustert prisvekst på 0,7 prosent og et kjempehopp i salgsvolumet på 10,5 prosent.  Foto: Iván Kverme
Bolig

September er normalt en flat, eller fallende, måned for boligprisene. Den underliggende prisveksten var likevel positiv.

Boligprisene i Oslo falt nominelt med 1,1 prosent, men sesongkorrigert var prisene 0,7 prosent høyere. Hovedstaden overrasker dermed med en underliggende prisvekst godt på oppsiden, spesielt med tanke på at salgsvolumet i Oslo gjorde et kjempehopp. Det går frem av den offisielle boligprisstatistikken som Eiendom Norge la frem torsdag.

Sterkt i Oslo og Akershus

Det ble solgt 2.117 boliger i Oslo, som tilsvarer et volumhopp på 10,5 prosent, mot september i fjor. Christian V. Dreyer, adm. direktør i Eiendom Norge, er overrasket over aktiviteten i hovedstaden. 

– Vi må tilbake til september 2014 for å finne et tilsvarende volum, som var ved inngangen til den sterke prisveksten i 2015–2016. Vi må imidlertid tilbake til før finanskrisen for å finne rekorden. Det ble solgt enda flere boliger i 2006 og 2007 etter den høye byggeaktiviteten i 2004–6, sier Dreyer.

STERKE OSLO-TALL: Christian V. Dreyer, adm. direktør i Eiendom Norge. Foto: Foto: Iván Kverme

Salgsvolumet i Oslo har vært høyt gjennom hele året og Dreyer er overrasket over at prisene følger etter.

– Prisene gikk sterkt i alle områder rundt Oslo. Asker, Bærum og Romerike steg mest sesongkorrigert med 0,9 prosent. Follo var opp på linje med Oslo, med 0,7 prosent. Det er stabil høy etterspørsel i regionen, og alle områder ligger i øvre prissjikt, sier han.

– Mange skynder seg

Grethe W. Meier, adm. direktør i Privatmegleren, er overrasket over volumhoppet i hovedstaden og tror det sterke salget skyldes Finanstilsynets forslag til innstramminger i boliglånsforskriften. Hun mener vi allerede nå ser at mange skynder seg for å benytte finansieringsbeviset før bankene kan bli tvunget til å senke lånerammen til kunder.

SKYLDES BOLIGLÅNSFORSKRIFTEN: Grethe W. Meier, adm. direktør i Privatmegleren. Foto: Ivan Kverme

– De som rammes hardest sikrer seg bolig nå før de får lavere lån hos bankene fra nyttår. Man kan ikke lure forbrukerne med å tre så mye reguleringer over hodet på dem. De snur seg raskt rundt, sier Meier i Privatmegleren.

Meglertoppen understreker egen statistikk med hvorfor hun mener mulige endringer i forskriften har gitt et salgshopp i hovedstaden.

– Det er særlig salg av små og billigere leiligheter, typiske boliger for førstegangskjøpere som trekker opp salgsvolumet i hovedstaden. Det har vært høyere etterspørsel og aktivitet blant dem som må strekke seg for å få kjøpt en bolig i markedet får jeg tilbakemelding om fra meglere.

Hun mener volumhoppet bekrefter at renteøkningen ikke har effekt i boligmarkedet.

– Renteøkningen burde isolert sett dratt prisene ned, men forslaget til innstramminger har dratt opp prisene og volum, fastslår hun.

– Jeg tok grovt feil

Ny volumrekord for landet ble det derimot ikke. Meier i Privatmegleren var skråsikker i sine uttalelser til Finansavisen etter at boligprisene steg overraskende 1,9 prosent i august.

«Prishoppet vil gi all-time-high-salg i september og knuse alle rekorder for antall boligsalg.», uttalte Meier den gangen,

Fasiten viste derimot at det i september ble solgt 9.534 boliger i Norge, som er 4,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018, men rundt tusen boliger færre enn tidligere rekorder.

– Jeg tok grovt feil, sier Meier.

Hun begrunner sine anslag om nye rekorder med statistikk fra egen meglerkjede.

– Våre tall indikerte at det ble ny rekord. Vi solgte 1.702 boliger i september - som var 12,9 prosent høyere volum enn i fjor. Vi har denne måneden all-time-high og trodde de andre store meglerkjedene dro i samme retning, forklarer hun.

– Vi gjør det godt denne måneden fordi vi blant annet har en markedsandel på over 20 prosent i Oslo. Det samsvarer med at når Oslo går så godt, så får vi en ekstra glede av det.

X-faktor for boligprisene

Terje Buraas, adm. direktør i DNB Eiendom, mener også at renteøkningen ikke merkes, og er enig med Meier i at innstramminger i boliglånsforskriften vil påvirke boligmarkedet.

X-FAKTOR: Terje Buraas, adm. direktør i DNB Eiendom mener boliglånsforskriften blir X-faktor for boligprisene fremover. Foto: Are Haram

– Rentehevningene ser ut til å ha stabilisert seg, men en X-faktor er Finanstilsynets forslag om å stramme inn i boliglånsforskriften. Dette kan påvirke markedet fremover, sier han.

DNB Eiendom har nylig regnet ut at 20.000 av deres kunder ikke ville fått lån i banken dersom forslaget til endringer i boliglånsforskriften gjaldt på tidspunktet de søkte.

– Flere hundre tusen ville ikke fått boliglån. Det er klart det vil slå inn i prisene. 

Han mener endringene særlig vil ramme det han kaller reetablere i boligmarkedet.

– Reetablere, de som skiller seg og de som kjøper sin neste bolig, vil få problemer med å få lånet de trenger, sier Buraas.

– Har overrasket oss før

Dreyer tror Finansdepartementet vil lytte til innsigelsene mot boliglånsforskriften.

– Finansdepartementet vil lytte til alle tilbakemeldinger og kommer til å gjøre mindre justeringer, om det blir noen justeringer i det hele tatt.

Han tror Finansdepartementet er fornøyd med at gjeldsveksten avtar og at boligmarkedet har en moderat prisutvikling.

– Da vil de være varsomme med å gjøre store endringer.

– Men Finansdepartementet har overrasket oss før, så vi er ikke trygge på dette, understreker Dreyer.

Svakt ellers i Norge

I Norge falt de nominelle boligprisene 1,1 prosent fra august til september. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene likevel opp 0,2 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden. 

– En flat prisutvikling er normalt for måneden, men prisfallet var høyt i Trondheim og Bergen, som overrasket med et lavt salgsvolum, sier Dreyer.

Samtlige av de store byene opplevde et nominelt prisfall i september, hvor prisene i Trondheim var svakest med et fall på 1,9 prosent, tett fulgt av Bergen hvor prisene var 1,8 prosent lavere.

– I Bergen falt salgsvolumet over 12 prosent målt mot september i fjor. Tilsvarende tall viste et fall på 7 prosent i Trondheim. Det var overraskende, sier Dreyer.

Prisfall ut året

Dreyer venter at boligprisene vil falle svakt utover året, før de snur opp igjen over nyttår.

– Vi forventer at prisene er noe lavere ved årets slutt, så det blir et mindre fall fremover.

I 2020 venter vi mange av de samme mekanismene i markedet med mange boliger til salgs og moderat prisvekst.

Boligprisene i Norge

Områdeseptember 2019Sesongjust. sept.Siste årSiste 5 årSiste 10 årSnittpris kvm.Snittpris bolig
Oslo−1,10%0,70%4,70%44,60%100,90%73 043,005 582 311,00
Bergen−1,80%0,10%1,10%11,60%54,60%42 135,003 805 593,00
Trondheim−1,90%−0,30%0,60%15,10%65,80%44 173,003 749 287,00
Stavanger m/omegn−1%−0,50%−0,70%−8,60%24,20%34 727,003 625 796,00
Tromsø−1,70%−0,20%3,50%21,60%71%48 909,004 054 504,00
Kristiansand−0,60%−0,10%1,60%9,80%21,10%30 365,002 882 340,00
Norge−1,10%−0,20%2,60%26,40%68,60%42 220,003 910 262,00

* Endringene beregnes på månedsbasis. Eiendom Norge sammenligner inneværende måned med forrige måned, månedene for ett år siden, fem år siden og ti år siden.

Eiendom Norge
Nyheter
Bolig