Moderat utvikling i boligprisene i 3. kvartal

Eiendom Norges regionsrapporter for 3. kvartal 2019 viser en moderat utvikling i boligprisene i hele landet.

BOLIGPRISSTATISTIKK: Eiendom Norge presenterer mandag boligprisstatistikk for 3. kvartal 2019 i syv regionsrapporter. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

– Eiendom Norges regionsrapporter for 3. kvartal 2019 viser at det har vært en moderat utvikling i boligprisene i hele landet, kommenterer kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard, ifølge en melding.

Eiendom Norge presenterer mandag boligprisstatistikk for 3. kvartal 2019 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. 

Oområdene med sterkest prisvekst i 3. kvartal er som følger:

  • Nesodden 1,9 prosent
  • Sunnfjord 1,8 prosent
  • Alta 1,4 prosent
  • Følgende områder har hatt svakest prisvekst i tredje kvartal:
  • Gjøvik -2,5 prosent.
  • Stavanger vest -2,4 prosent
  • Kinn -2,0 prosent

Sterkest vekst har Holmestrand, opp 8,4 prosent, Kongsvinger, opp 8,2 prosent og Alta, opp 6,6 prosent.

Svakest utvikling har Kragerø, ned 3,3 prosent, Kinn, ned 2,5 prosent og Kristiansund, ned 2,4 prosent.

– Det har vært en svært stabil utvikling i boligmarkedet i de aller fleste områdene i Norge det siste halvannet året, og de lokale forskjellene i prisutviklingen er små, avslutter Lundesgaard.