Fortsatt svak økning i boligprisene

Bruktboligprisene økte med 0,9 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal, ifølge SSB.

OPPGANG: Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser at prisene økte med 0,9 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal, ifølge SSB. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser at prisene økte med 0,9 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene ned

I regionene Hedmark og Oppland og Agder og Rogaland utenom Stavanger viser prisindeksen justert for sesongvariasjoner en prisnedgang. Der gikk prisene ned med henholdsvis 0,7 og 2,9 prosent. 

Ellers i landet var det svak økning i boligprisene det siste kvartalet.

Det er små forskjeller i prisutviklingen mellom boligtypene i årets 3. kvartal, når det justeres for sesongsvingninger. De sesongjusterte prisene på eneboliger og småhus steg med 0,9 prosent, mens prisene på blokkleiligheter steg med 0,8 prosent.

Størst økning 

Sammenlignet med samme kvartal i 2018 økte prisene ifølge SSB med 2,3 prosent. Det var størst økning i Oslo med Bærum med 3,7 prosent. 

Deretter følger Sør-Østlandet, hvor prisene steg med 3,1 prosent. Ingen regioner hadde prisnedgang.