Over 60 % fall i boligbyggingen i Oslo

– Det bygges altfor lite i forhold til befolkningsveksten. Det kan gi prispress i hovedstaden, sier Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse.

STUP I BOLIGBYGGINGEN: Frem til midten av oktober i år er det igangsatt bygging av kun 900 boliger i Oslo. Det er over 60 prosent færre sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, da 2.500 nye boliger var igangsatt. Foto: Kaare Martin Granerud
Bolig

Frem til midten av oktober i år er det igangsatt bygging av kun 900 leiligheter i Oslo. Det er over 60 prosent færre sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, da 2.500 nye boliger var igangsatt. Det går frem av fersk statistikk fra Econ Nye Boliger, som ble lagt frem av Samfunnsøkonomisk Analyse onsdag.

– Dette er en veldig klar nedgang på drøye 60 prosent. Det er svakere enn den lave igangsettingen rundt 2013, men klart høyere enn tallene vi så i kjølvannet av finanskrisen, sier sjefsøkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse.

Dette er en veldig klar nedgang på drøye 60 prosent
Andreas Benedictow, Samfunnsøkonomisk Analyse
VENTER PRISPRESS: Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse tror prisene for nye boliger i Oslo vil stige brattere på grunn av lav boligbygging. Foto: Iván Kverme

Vil gi prispress

– Det igangsettes altfor lite i forhold til befolkningsveksten. Det kan gi prispress i hovedstaden på sikt, sier Benedictow.

I motsatt retning trekker renteøkninger og særlig boliglånsforskriften, som allerede biter i Oslo-markedet der boligprisene er høye. Gjeldsregisteret vil også ha en dempende effekt i Oslo.

– Mange har tatt maks boliglån for å komme seg inn på markedet i hovedstaden. Vi har sett høy gjeldsvekst over lang tid.

– Vi tror boligprisene vil øke meget forsiktig i Norge fremover, men trolig mer markert i Oslo, sier Benedictow.

Jevnt salg i Oslo

Den lave igangsettingen av nye boliger i Oslo må sees i sammenheng med et særlig svakt nyboligsalg fra sommeren 2017 til sommeren 2018, ifølge sjefsøkonomen. I siste tomånedersperiode er det solgt 364 nye boliger i Oslo, som er på linje med salget det siste året, og rundt dobbelt så høyt siden den svake perioden i 2017–18.

– I Oslo er salget svakt, men jevnt. Det har likevel vært en nedgang i antall usolgte boliger i Oslo, da det er lagt ut færre nye boliger for salg, sier Benedictow.

Et svakt salg har også bremset byggeaktiviteten i hovedstaden, men sjefsøkonomen tror salg og byggeaktiviteter vil ta seg noe opp.

– Svakt salg og lav igangsetting betyr også at byggingen vil falle ganske markert fremover i Oslo. I tråd med at salget økte noe igjen i fjor høst, vil trolig også igangsettingen ta seg noe opp framover, sier han.

Svakt salg og lav igangsetting betyr også at byggingen vil falle ganske markert fremover i Oslo.
Andreas Benedictow, Samfunnsøkonomisk Analyse

Byggeaktiviteten styrer prisveksten

Nyboligprisene er høyest i Oslo med en snittpris på 85.900 kroner pr. kvadratmeter. Det er en prisvekst på 5 prosent siden samme periode i fjor, ifølge Benedictow.

På spørsmål om hvor mange boliger som må bygges i Oslo for at prisveksten skal være på linje med inflasjonen, mener Benedictow at det ikke finnes noe fasitsvar.

– Tar vi utgangspunkt i at det i gjennomsnitt bor to personer i hver bolig, så bør det over tid bygges om lag en halv bolig pr. person befolkningen øker med.

Ifølge Samfunnsøkonomisk Analyses prognoser vil Oslos befolkning øke med knappe 8.000 mennesker årlig de neste tre årene.

– Det tilsier litt forenklet at det bør bygges om lag 4.000 boliger årlig, mens våre prognoser er på henholdsvis 2.900, 2.600 og 3.000 boliger i årene 2020 til 2022.

I fjor ble det bygget litt over 4.000 boliger i Oslo.

– Men i mange år ble det bygget færre boliger, samtidig som befolkningsveksten var langt høyere. Det er en viktig årsak til den høye prisveksten som har vært i Oslo, sier Benedictow.

Godt salg i randsonene

Siden midten av august er det solgt 1.575 nye boliger på Østlandet. Det er 26 prosent flere enn i forrige tomånedersperiode, men 9 prosent færre enn samme periode i fjor. 

– Salget er spesielt godt i randsonene til Oslo. Østfold og Akershus utmerker seg med høye salgstall, sier Benedictow.

Statistikken viser at det sterkeste salget er i Øvre Romerike, Asker og Bærum, med en salgstakt på 21 prosent. Svakest er Vestfold med 13 prosent.

– Det er godt salg i Asker og Lørenskog, og noe tregere i Bærum. Enkeltprosjekter gjør at tallene er volatile og at enkelte kommuner i perioder har lavere salg.

Benedictow tror likevel høye priser i Bærum bremser salget noe, etter alle innstrammingene for boliglån.

– Salget i Bærum kan gå tråere på grunn av et høyt prisnivå. Snittprisen i Bærum ligger på 80.000 kroner pr. kvadratmeter, mens Asker ligger på 71.600 kroner. Mange barnefamilier bytter bolig for å få større plass, og da får man mer for pengene i Asker som også er nær hovedstaden.

Rekordmange usolgte i Norge

I landet som helhet viser statistikken en rekord av usolgte boliger. Det er nå 15.581 usolgte nye boliger i Norge. Det er 46 prosent høyere enn bunnen tidlig i 2017, og 20 prosent høyere enn snittet de seneste ti årene.

– Det er rekordhøyt antall usolgte boliger i Norge sammenlagt. Salget er på det jevne i Norge, men det legges ut flere nye boliger for salg enn det selges, sier Benedictow.

Forrige topp var i 2015 da det var på knappe 14.000 usolgte nye boliger.

Kvadratmeterprisen på nye boliger i Norge, har som Oslo, også steget med 5 prosent, siden samme tidspunkt for ett år siden. Sjefsøkonomen tror imidlertid nye boliger i Norge vil oppleve lavere prisvekst enn hovedstaden.

NYBOLIGSALGET

Antall solgteAug. til okt. 2019Aug. til okt. 2018%-vis endringSnitt kvm. pris
Akershus618822−25%62.000
Asker523933%71.600
Bærum60104−42%80.000
Oslo3753643%85.700
Trondheim23319321%58.300
Bergen1711682%56.400
Stavanger9039131%58.600
Sandnes5773−22%45.700
Kristiansand5580−31%52.700
Norge28292931−3%56.500
Econ Nye Boliger

USOLGTE NYBOLIGER

Antall usolgteokt.-19okt.-18%-vis endring
Akershus2.5922.27714%
Asker22113070%
Bærum209237−12%
Oslo1.6831.869−10%
Trondheim1.0101.037−3%
Bergen9691.015−5%
Stavanger46124687%
Sandnes302328−8%
Kristiansand455539−16%
Norge15.76614.8106%
Econ Nye Boliger