Nabokrangelen fra helvete

BOLIG: Lars Staff har på to år omgjort en av Oslos fornemste adresser til en krigssone der kuler og krutt er skiftet ut med angiveri, trakassering og trusler om utkastelse.

UPOPULÆRT: Lars Staffs ombygging i Kruses gate på Frogner har skapt voldsomme reaksjoner blant naboene så vel som hos Byantikvar og Plan- og bygningsetaten.
Bolig

(Denne artikkelen ble først publisert 3. november 2018)

Kruses gate 11 i Oslo. En av Oslos beste adresser. Et sted der skipsreder Edvard Aaby, eks-ordfører Fabian Stang, styregrossist Truls Holthe, Rimi-arving Camilla Hagen og DNB-styreleder Anne Carine Tanum kunne kose seg i bassenget i første etasje etter først å ha brukt energien i treningsrommet.

Nå brukes energien til å skrive illsinte brev og eposter beboerne imellom. Og det tas ikke fem øre for å melde inn lange lister over påståtte ulovligheter gjort av Lars Staff som for sikkerhets skyld er styreleder i sameiet.

Totalt nedslitt

Alt startet i 2016 da kaffearving Lars Staff og hans kone, Monica, kjøpte hele den 250 kvadratmeter store toppen av gården for 35 millioner. Tre år tidligere hadde Stein Erik Hagen avtalt å kjøpe den, men trakk seg da kjøpet ble en mediesak.

TIDENES NABOKRANGEL: Beskyldninger om ulovligheter og trusler om utkastelse er noen av ingrediensene i Lars Staffs oppussingsprosjekt i Kruses gate 11 i Oslo. Foto: Finansavisen

Finansavisen omtalte leiligheten i bygget fra 1972, tegnet av arkitekt Finn Liseth og for lengst oppført på Byantikvarens Gule liste.

Blokken ligger på et høydedrag mellom Frognerveien og Gyldenløves gate som «totalt nedslitt». Staff var enig, og sendte raskt inn søknader om storstilt rehabilitering inkludert store utvendige fasadeendringer.

«Sterk fraråding»

Staff ønsket å glasse inn to åpne pergolaer mot nordvest og sørøst. Vindusrekken som før besto av vekselsvis vinduer og treverk, skulle byttes med sammenhengende vindusbånd i glass.

Jeg blir helt målløs over hvilke ondskapsfulle utspill vi har blitt utsatt for
Monica Staff

Den 13. september 2016 skrev Byantikvaren en grundig gjennomgang der det ble konkludert med sterk frarådning av tiltaket.

Han var bekymret for svekket verneverdi og fryktet i tillegg presedenseffekt ved at også andre seksjoner ville ønske å glasse inn sine pergolaer.

Men saken stoppet ikke der, og kom tilbake på Byantikvarens bord i 2017. Byantikvaren var imidlertid ikke til å rikke, og i juni 2017 gjentok Byantikvaren sin oppfatning ved igjen sterkt å fraråde tiltaket.

SOLGTE: Populære Fabian Stang protesterte høylydt på Fabian Stangs fremferd, men valgte å selge og flytte - med fantastisk gevinst. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Helomvending

Etter en regnfull sommer endret imidlertid antikvar Cathrine Reusch og avdelingsleder Morten Stige mening etter å ha fått fremlagt interiørfoto som viste lite lys og små vindusflater i øverste etasje sammenlignet med øvrige leiligheter. De konkluderte med at Staffs leilighet fremsto mørk og at terrassene var utsatt for vind.

Den 3. oktober konkluderte han med at eksisterende vindusbånd kunne videreføres, men frarådet fortsatt sterkt balkonger foran langfasadene.

Etter at bråket med byantikvar og Oslo kommune ble redusert for Staff, økte bråket internt i sameiet.

Om denne gjengen av gale mennesker som har drevet en kontinuerlig trakassering av oss tenker jeg at på seg selv kjenner man andre
Monica Staff

En gruppe naboer fryktet at Staffs innglassing av pergolaer medførte at lekkasjeproblemene i gården ville øke, og fikk tinglyst pant i Staffs leilighet som sikkerhet for dette..

Staff: «Gale mennesker»

14. juni 2018 sendte Monica Staff en epost til en av dem der hun beklaget at oppussingen var til sjenanse og tilbød en uke på hotell i nærheten eller pakketur et sted, hvorpå hun beklaget seg over det hun kaller «kontinuerlig kryssild fra fire andre naboer», inkludert Fabian Stang.

Jeg er redd for at din omtale av flere av dine kommende naboer som gale ikke vil tjene din sak
Fabian Stang

Noen mener Staff har forsøkt å kjøpe støtte fra enkelte naboer.

«Vi har vært utsatt for en grenseløs mistillit og spekulasjoner som om vi skulle vært personer av det mest forbryterske sinnelag … Jeg blir helt målløs over hvilke ondskapsfulle utspill vi har blitt utsatt for», hvorpå hun anklager tidligere spydkaster Andreas Thorkildsen for å ha kommet med «flere regelrett mobbende utspill» før hun sparker til de andre naboene også:

TREFFSIKKER: Andreas Thorkildsen ble beskyldt for å drive mobbing av Staff-paret ved at han ifølge Monica Staff svarte på en e-post han ikke hadde fått. Foto: Nils Midtbøen

«Om denne gjengen av gale mennesker som har drevet en kontinuerlig trakassering av oss tenker jeg at på seg selv kjenner man andre».

Det gikk selvfølgelig ikke upåaktet hen.

«Jeg er redd for at din omtale av flere av dine kommende naboer som gale ikke vil tjene din sak», svarte Fabian Stang samme dag.

«Hyggelig at du viser meg omsorg, Fabian, men for alle praktiske formål så har vel du flyttet fra Kruses gate 11, så da får du nesten overlate til meg å vurdere hvordan jeg evt. håndterer videre forhold til mine naboer», svarte Monica Staff.

– Ser ut som Danskebåten

Parallelt hadde Thorkildsen fått nyss om angrepet mot ham.

«Lurer litt på hvilke mobbende utspill jeg har kommet med da? svarte Thorkildsen.

«Blant annet det du gjør nå. Nemlig å svare på en mail du ikke har fått. Mailen min ble sendt til styret. Stygg sak å hacke seg inn på en styremail», svarte Monica Staff.

Når de slår på lysene om kvelden ser bygget ut som reneste Danskebåten
Nabo

Naboer mente Staff skal ha flyttet inn i leiligheten lenge før alle tiltakene var omsøkt, og 19. juli skriver Oslo kommune varsel til Staff om at de ikke kan ta i bruk tiltaket før de har brukstillatelse og ferdigattest.

I mailutvekslingen skriver Staff at de er tre uker på overtid og at de håper å være ferdig innen utgangen av juni fordi de skal være ute av sin leide leilighet 1. juli

Den 13. juli varslet en gruppe naboer Plan- og bygningsetaten om mulige brudd på byggetillatelsen i Staffs leilighet. Det handler om utvendig solavskjerming, ventilasjons- og kjøleinstallsjoner på sameiets tak, montering av høyere vinduer enn det er gitt tillatelse til, utvendig kabelføring, nytt avløp og fjerning av stigesjakt. Alt er sirlig dokumentert gjennom foto og piler.

– Når de slår på lysene om kvelden ser bygget ut som reneste Danskebåten, sier en beboer.

Ulovlige forhold

En måned senere følger Oslo kommune opp med spørsmål til Staff om de samme punktene som naboene har varslet om, og igjen minner de om at leiligheten ikke kan bebos – snart to måneder etter at Staff skrev til en nabo at de ville flytte inn.

Staff får beskjed fra kommunen om at han må rette opp i de ulovlige forholdene – enten ved at de fjernes eller at det søkes om godkjenning i ettertid.

Internt i blokken eskalerer krigen. Staff, som allerede hadde klart å bli styreleder i sameiet, har pådratt seg mistillitsforslag fra en gruppe sameiere allerede etter kort tid som styreleder.

Men Staff gir seg ikke, og i epost til sameierne skylder han på arkitekt og de som gjør jobben. Selv hevder han å være ukjent med at noe avviker fra godkjennelsen fra Plan- og bygningsetaten.

Han konkluderer imidlertid med at han nå ønsker at man skal se fremover.

Utkastelse

Men ikke alle naboene er like krigerske mot Staff, og de er redde for at sameiet kan bli involvert i fremtidige rettssaker. Styremedlemmene Per S. Thoresen og Jan Svele foreslår at Staff trekker seg frivillig og at Staff betaler erstatning til sameiet mot bruk av taket slik at de øvrige sameierne får redusert sin regning i forbindelse med vedtatte utbedringer i sameiet.

Etter at Lars Staff ønsket godt vær, endret han oppfatning ganske raskt, for kun få dager senere sender han epost til forretningsføreren der han som svar på mistillitsforslaget mot seg selv stiller mistillitsforslag mot Fabian Stang og styremedlemmet Magnus Petterson. Begrunnelsen er «deres destruktive adferd overfor enkelte av styremedlemmene herunder sameiet».

Med støtte fra den Staff-vennlige halvparten av sameiet samt ekstraaksjer Staff er eier av, falt mistillitsforslaget mot Staff, hvorpå han fikk flertall for å kaste ut et Petterson som har ytret seg kritisk til Staffs fremtreden.

Kort tid senere kommer det forslag om utkastelse av samme Petterson.

Styret legger nå også ned et forbud mot all utsendelse av fellesmailer i sameiet.

Skylder på arkitekten

Den 9. oktober fikk endelig Staff beskjeden fra Byantikvaren som han bare kunne drømme om. De som i to år hadde vært sterkt kritiske til Staffs planer, sluttet seg nå til det meste, herunder at vinduene mot fasaden er mye høyere enn omsøkt. Begrunnelsen er at de er lite synlige fra gateplan.

Magnus Petterson i sameiet likte selvfølgelig ikke dette, og har allerede klaget. De hevder de ulovlige tiltakene forringer verneverdien og påpeker at helomvendingen står i «krass kontrast til tidligere standpunkt». Det avsluttes:

«Enten er vi på Gul liste på godt og vondt, ellers kan man like godt fjerne Kruses gate 11 bygget fra denne, da verneverdiene tydeligvis ikke er så viktig å verne lenger».

Lars Staff lot heller ikke Byantikvarens helomvending å upåaktet hen. Nå gjenstår bare at Plan- og bygningsetaten skal ettergodkjenne Staffs tiltak i ettertid. I en sms direkte til saksbehandleren i Oslo kommune understreker han at forhold Byantikvaren fortsatt er kritisk til skyldes Staffs samarbeidspartnere og ikke ham selv.

«Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av «tidenes nabobråk». Beklageligvis vil det ofte bli noen naboer som ikke er tilfreds med en byggeprosess. Vi beklager sterkt hvis vår byggeprosess har skapt misnøye hos en eller flere av våre naboer», skriver Lars Staff i en epost til Finansavisen og:

«Vi har forholdt oss til Byantikvar og Plan- og bygningsetaten sammen med vår arkitekt, og kan bekrefte at Byantikvaren har utvist sin interesse for eiendommen og har kommet med konstruktive innspill til vår ombygning av fasaden».