NBBL: De fem mest skremmende grafene fra boligmarkedet

Mens barna får kle seg ut og gå knask eller knep torsdag, benytter sjeføkonomen i NBBL anledningen til å ta på seg rollen som mr. Hyde.

GOD BALANSE: – Boligmarkedet har vært preget av god balanse det siste året. Vi vet imidlertid at boligprisene sjelden flater ut over lang tid, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. Foto: NTB Scanpix
Bolig

– Boligmarkedet har vært preget av god balanse det siste året. Vi vet imidlertid at boligprisene sjelden flater ut over lang tid, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Han trekker frem rekordmange boliger til salgs, høy boligbygging, mens befolkningsveksten dempes, boom-bust i Oslos boligtilbud, høy gjeldsvekst i husholdningene og sist, men ikke minst renten når han har samlet de fem mest skremmende grafene i dagens boligmarked.

Rekordmange boliger til salgs

Høy boligbygging de siste årene har sammen med økt rente og boliglånsforskriften lykkes med å dempe presset i boligmarkedet. 

– Boligkjøperne har dermed mye å velge blant i dag. Det har vært en ønsket utvikling og prisveksten er nå på et langt mer bærekraftig nivå. Stor tilbudsside gjør imidlertid boligmarkedet sårbart for eksterne sjokk, som for eksempel økt arbeidsledighet som følge av den pågående nedkjølingen i global økonomi, påpeker Bjerknes.

Foto: NBBL

Høy boligbygging, mens befolkningsveksten dempes

Etter at EU/EØS ble utvidet østover i 2004 tiltok arbeidsinnvandringen til Norge og dermed befolkningsveksten. Den utviklingen ble forsterket av finanskrisen og den påfølgende eurokrisen som førte til at norsk økonomi utviklet seg langt sterkere enn våre europeiske naboer. 

– Kronen var sterk og arbeidsmarkedet blomstret. Ergo, ble det veldig attraktivt for arbeidsinnvandrere å reise hit. Den utviklingen har snudd og befolkningsveksten er halvert  sammenlignet med perioden 2008-2014, påpeker sjeføkonomen. 

Han viser til at vi i dag bygger 1:1 med befolkningsveksten, mens det i gjennomsnitt bor 2,2 personer per bolig. 

– «You do the math», sier Bjerknes.

Foto: BBL

Boom-bust i Oslos boligtilbud

I Oslo er imidlertid forrige bekymring snudd på hodet. 

– Riktignok har boligbyggingen vært rekordhøy de siste årene, men samtidig har det blitt regulert altfor få boliger. Det vil gi lavt boligtilbud om noen år. Med 2016 friskt i minne er det urovekkende, sier Bjerknes. 

Han mener det ikke er noen grunn til at de siste års balanse i hovedstaden skal bli en sovepute for politikerne.

Foto: NBBL

Gjeldsspøkelse

Bjerknes trekker frem ®gjeldsspøkelse» som høstens store «snakkis» i boligmarkedet. 

–Den høye gjeldsveksten i husholdningene er ikke bare en trussel for boligmarkedet, men kanskje den største sårbarheten også for resten av økonomien. 

Sjeføkonomen viser til at gjelden har økt mer enn inntektene de siste 20 årene.

– Mistanken om at det skjuler ser en gjeldsbombe innen forbrukslånsegmentet ser også ut til å bli bekreftet av det nyopprettede gjeldsregisteret. Dette er ikke bærekraftig og tyngdekraften vil gjøre seg gjeldende, før eller siden, sier Bjerknes.

Kilde: NBBL og Norges Bank

Foto: NBBL

Sist, men ikke minst: Rente

– Vi har fått fire renteøkninger det siste året. De vil dempe presset. Internasjonal forskning tilsier at det tar to-tre år før renteøkningene får full effekt på boligprisene. 

– Og ikke minst, alt annet like, ett prosentpoeng rentehopp senker boligprisene anslagsvis mellom 6-10 prosent. 

Bjerknes viser til at effekten på norske boligpriser sannsynligvis ligger i øvre delen av intervallet grunnet høy gjeldsgrad og stor forkjærlighet for flytende rente.

Foto: NBBL
bolig
eiendom
boligmarkedet
Nyheter
Makro
Bolig