Solon Eiendom selger færre boliger med lavere snittpris

Gjennomsnittsprisen på boliger Solon Eiendom har solgt siden nyttår er på 5,3 millioner mot 6,6 millioner året før. I tillegg har salget falt.

SVAKERE SALG I ÅR: Stig Bech, adm. direktør i Solon Eiendom. Foto: Iván Kverme
Bolig

Den børsnoterte boligbyggeren Solon Eiendom la frem sine tall for tredje kvartal onsdag, og mens tallene viste oppgang i kvartalet isolert, er det stor nedgang i årets ni første måneder sammenlignet med 2018.

Salgsfall

I løpet av de ni første månedene i 2019 solgte Solon Eiendom 166 enheter med en samlet salgsverdi på 876 millioner kroner, sammenlignet med 272 enheter med en salgsverdi på drøyt 1,8 milliarder i fjor. Justert for Solon Eiendoms eierandel i samarbeidsprosjekter var salget 119 enheter med en samlet salgsverdi av 634 millioner i år mot 249 enheter med en verdi på 1,6 milliarder i fjor.

Solon Eiendom

(Mill. kr)3.kv./193.kv./18
Driftsinntekter354,7345,2
Ebitda61,692,8
Resultat før skatt22,1142,6
  • Børsnotert boligbygger.
  • Investoren Runar Vatne er største eier med snaue 21 prosent, fulgt av styreleder Simen Thorsen med nær 20 prosent. Investor Tore Aksel Voldberg sitter på 13,5 prosent.
  • 2 prosent av boligene salgene hittil i år er gjort i det selskapet definerer som Sentrale Oslo, resten i Stor-Oslo.

«I 2018 hadde Solon salgsstart på flere helt nye prosjekter. I 2019 har det ikke vært slike salgsstarter på nye prosjekter. Det er ved salgsstarter på store prosjekter at de store salgsvolumene oppstår. De første ni månedene i 2019 har generelt forløpt som forventet», skriver styret i kvartalsrapporten.

«Nedgangen i gjennomsnittlig salgspris skyldes i hovedsak at konsernet i 2018 solgte flere enheter i sentrumsnære områder», heter det videre.

De neste fire kvartalene er det  forventet ferdigstillelse av til sammen bare 64 nye leiligheter. I fjerde kvartal 2020 står 163 ferdige.

Lite aksjeståhei

Det ble lite ståhei i Solon Eiendom-aksjen etter kvartalsrapporten. Aksjen hadde rett etter klokken 14 lagt på seg 0,3 prosent til 33,50 kroner, og aksjer for bare 810.000 kroner hadde byttet hender. Selskapets børsverdi er på 2,34 milliarder.

Siden nyttår har aksjen falt 7,7 prosent, mens den er opp nær 28 prosent det siste året.

bygg og anlegg
solon eiendom
stig bech
boligbygging
Nyheter
Børs
Bolig