Veidekke bygger nytt byggetrinn på Vollebekk

FJERDE BYGGETRINN: OBOS Nye Hjem har gitt Veidekke oppdraget med å bygge Bien borettslag. Foto: Veidekke
Bolig

OBOS Nye Hjem har gitt Veidekke oppdraget med å bygge Bien borettslag, som er fjerde byggetrinn med 116 leiligheter og et parkeringsanlegg på Vollebekk i Oslo øst. 

Kontrakten er ifølge en melding fra Veidekke en totalentreprise verdt 222 millioner kroner eksklusive mva.

– På Vollebekk har vi vært med på å utvikle prosjektet helt fra starten av. I godt samspill har alle aktører vært involvert for å sikre en optimal og helhetlig byggeprosess. Vi takker nok en gang for tilliten, og for at vi får være med på å omdanne Vollebekk til et attraktivt bomiljø, sier direktør Anders W. Haugen i Veidekke Bygg Oslo.

Byggearbeidene starter i midten av november med planlagt ferdigstillelse høsten 2021. Mer informasjon om prosjektet

116 leiligheter

Byggetrinnet består av en tredelt og en firedelt bygningskropp fra fire til seks etasjer over bakken samt garasje, sykkelparkering, boder og tekniske rom under bakken.

De 116 to-, tre- og fireroms leilighetene varierer i størrelse fra 43 til 97 kvadratmeter. Det blir flere felles takterrasser med beplantning og ulike sitte- og oppholdsmuligheter, og felles uteområder for en felles møteplass for beboerne og aktiviteter for folk i alle aldre.

veidekke
obos
Nyheter
Børs
Bolig