Mareritt på loftet: Badegulvet sviktet – styret og sameiet må betale 2,9 millioner

En loftsleilighet på Majorstuen i Oslo ble et mareritt for eieren da badegulvet sviktet. Nå må styret og sameiet betale 2,9 millioner kroner for utgifter eieren er påført, slår Borgarting lagmannsrett fast.

NABOKRANGEL OM MILLIONER: Bygården Kirkeveien 47 på Majorstuen i Oslo, der gulvet i en av loftsleilighetene begynte å synke. Foto: Iván Kverme
Bolig

– Det er trist å se hvor mye av et liv som kan bli ødelagt hvis man er uheldig med det sameiet man bor i, sier advokat Henning Rosenlund Wahlen i Advokatfirmaet Hammervoll Pind.

Det er trist å se hvor mye av et liv som kan bli ødelagt hvis man er uheldig med det sameiet man bor i
Henning Rosenlund Wahlen, Advokatfirmaet Hammervoll Pind

Han sikter til leiegården fra 1890-tallet på Majorstuen i Oslo, nærmere bestemt Kirkeveien 47.

BADEGULVET SVIKTET: Dommerne i lagmannsretten mener at det er nærliggende å anta at det var feil i de bærende konstruksjonene som forårsaket svikten i gulvet. Foto: Privat

Her kjøpte Rita Helene Paulsen den ene av de tre loftsleilighetene i sameiet. Hun er kjent fra flere tv-programmer, både foran og bak kamera, og vant Frøken Norge på slutten av 1980-tallet. Hun har blant annet vært involvert i tv-seriene «Skaperen» og «Hotell Cæsar».

Gulvet sviktet

Men så, i 2013, startet marerittet for Paulsen. Da oppsto det en alvorlig skade i badegulvet i loftsleiligheten hennes: Gulvet sviktet brått, og Paulsen tilkalte rørleggervakten.

Hun tok problemene opp med styret i sameiet, men partene var uenige om hva skaden skyldtes og hvem som hadde ansvaret for å utbedre den.

Senere kom «TV 2 helper deg» på banen. Gulvet ble igjen åpnet for å undersøke saken nærmere.

– Da snudde styret og påtok seg ansvaret. Rehabilitering ble satt i gang i slutten av 2016, og pågikk til april 2017. Men så stoppet det helt opp. Etter hvert rettet styret plutselig et krav mot Paulsen på nærmere 650.000 kroner, og hevdet at det likevel ikke var sameiets ansvar, sier Wahlen.

Dommen

Borgarting lagmannsrett slår fast at det er styret og sameiet som skal betale 2,9 millioner kroner til Paulsen: Det er til utbedring av badet, kjøkken og gang. I tillegg skal pengene dekke erstatning for utgifter, sakkyndige, renter og saksomkostninger.

«Sameiet har utvist uaktsomhet ved å trenere saken. De har blant annet ignorert henvendelser fra Paulsen», skriver retten. 

Dommerne mener også at det er nærliggende å anta at det var feil i de bærende konstruksjonene som forårsaket svikten i gulvet. Hvis ikke måtte sameiet i så fall bevise at grunnen var en annen:

«Det påhvilte sameiet å påvise og dokumentere at det ikke var mangler ved de bærende konstruksjoner», heter det i dommen.

VARSKO: – Sameierne kan ikke bare delegere alt og la styret dure i vei, advarer advokat Henning Rosenlund Wahlen. Foto: Hammervold Pind

–  Ubeboelig

– Paulsen har ikke hatt tilgang til leiligheten siden 2015. Den har vært ubeboelig og utgjør en helse og sikkerhetsfare, hevder Wahlen.

– Samtidig kunne hun ikke gjøre noe med det. Hun var helt avhengig av styret og sameiet, fordi det blant annet dreide seg om bæringen i bygget som er fellesareal. Da kan ikke en enkelt seksjonseier ordne det, sier advokaten.

Han forklarer at det da er regnet som sameiets eiendom, og styret nektet å gjøre noe over mange år.

–  Det var en form for utmattelsestaktikk. Hadde hun ikke vunnet denne saken, ville hun blitt boligløs og satt i en svært vanskelig livssituasjon, hevder advokaten.

Styret må være våkent og ta ansvar
Henning Rosenlund Wahlen, Hammervoll Pind

- Må være våkent

Wahlen mener at lærdommen fra denne dommen er klar:

– Styret må være våkent og ta ansvar. Samtidig må sameierne ikke bare delegere alt og la styret dure i vei. De må følge litt med på hva som skjer, og sikre seg at beslutningene er fornuftige, sier Wahlen.

Sameierne kan ikke bare delegere alt og la styret dure i vei
Henning Rosenlund Wahlen, Hammervoll Pind

Han er også krass i kritikken av en av de som satt i styret:

– En av de som satt i styret, var også ansvarlig byggherre på 1980-tallet da loftet ble bygget ut. Den gangen bærebjelker skal ha blitt kappet. Likevel er det han som har håndtert reklamasjonene. Han var etter vårt syn inhabil.

Nå slår Borgarting lagmannsrett fast at boligsameiet, ved styrets leder, må utbedre de bærende konstruksjonene, og sette de i forskriftsmessig stand.

Fikk saken i fanget

Paulsen har delvis ført saken selv og delvis brukt advokat. Først i sommer kom Wahlen på banen. 

– Det var kort tid før saken skulle opp for retten i august. Vi valgte å hjelpe henne i det vi mener er en stygg sak, selv om vi kun får dekket de offentlige salærsatsene, sier Wahlen.

Han ble fløyet inn fra Stavanger for å ta saken.

I første runde, tingretten, endte det med at Paulsen ble tilkjent 425.000 kroner, inkludert saksomkostninger på rundt 290.000 kroner. Men styret og sameiet valgte å anke til lagmannsretten.

DOMMER: Frode Elgesem var en av de tre dommerne i saken i lagmannsretten. Foto: NTB Scanpix

Nå er beløpet de skal betale nærmere syv ganger så stort, det vil si 2,9 millioner kroner. I tillegg må de dekke 315.000 i saksomkostninger til det offentlige.

- Ingen kommentar

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne dommen nå, sier advokaten Svein Andersen i Advokatkollegium AS i Ski.

Jeg ønsker ikke å kommentere denne dommen nå
Svein Andersen, Advokatkollegium

Han hadde saken for styret og sameiet.

Advokaten vil heller ikke uttale seg om en mulig anke. Fortsatt er det for tidlig å si om saken vil gå videre til Høyesterett.

– Alle sa det samme

Paulsen vil helst legge saken bak seg, og ønsker å si minst mulig.

Leiligheten min ble uselgelig
Rita Helene Paulsen, boligeier

- Leiligheten min ble uselgelig. Men dette er en sak mellom styret og de sakkyndige, ikke mellom styret og meg, sier hun.

– Alle sakkyndige rapporter sa det samme, inkludert styrets egne rapporter: At det var kappet bærebjelker som gjorde at gulvet sviktet, hevder hun.

– Problemet var at styret ikke ville høre på rapportene fra sakkyndige. Allerede i februar 2013 ble det dokumentert at bærebjelker var kappet, og det er jo blant annet det som gjør saken så alvorlig. Ikke bare at det har vært en uenighet. Styret åpnet selv gulvet med egen sakkyndig i 2014, som konkluderte med det samme, hevder Paulsen.