– Prisene har stupt over 30 prosent

Det bygges for mange boliger i Dubai - nå tar endelig myndighetene grep.

Det bygges for mange boliger i Dubai - nå tar endelig myndighetene grep.
Bolig

Eiendomsprisene i Dubai har falt med over 30 prosent de siste fem årene- men til tross for dette har utbyggere fortsatt å bygge nye leiligheter. Nå tar endelig myndighetene grep. Zainab Fattah fra Bloomberg News har fulgt eiendomsmarkedet i Dubai de siste ti årene. Hun er lettet over at myndighetene endelig ser ut til å ta grep.
– Det er en utrolig snuaksjon. Det tok en stund før myndighetene ville innse hvor stort problemet var, for Dubais økonomi er i stor grad tuftet på eiendomssalg. Myndighetene ønsker nå å tiltrekke seg andre industrier enn eiendomsindustrien.
– Eiendomsindustrien er i stor grad syklisk. Når prosjektene er ferdige, drar industrien videre, sier Fattah. – De siste 40-50 årene har byen vokst til noe helt annet enn det som var her i utgangspunktet, men nå har innbyggertallet stabilisert seg litt, og da må eiendomspolitikken gjenspeile dette.
Se mer i videoen over.