Kursfest for boligbygger

Med rekordsterkt resultat i tredje kvartal klatret Selvaag Bolig-aksjen til ny all-time high. – Det jeg har bidratt med er å ikke ødelegge, sier toppsjef Rolf Thorsen.

OVERTOK SOM LEDER I MAI: Rolf Thorsen kom fra stillingen som adm. direktør i Oslo S Utvikling. Foto: Foto: Iván Kverme
Bolig

– Det er et rekordsterkt tredjekvartalsresultat, drevet av at vi hadde mange overleveringer i kvartalet, sier adm. direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig.

Han overtok sjefsstolen i mai i år, og med et resultat før skatt på 225 millioner kroner kunne han legge frem det sterkeste resultatet for tredje kvartal i selskapets historie. 

Boligbyggeren overleverte 243 boliger i perioden fra og med juli til utgangen av september, som er nær en dobling fra samme periode i fjor, da antallet overleverte enheter var 126. I henhold til IFRS-regelverket, inntektsføres en bolig først i det den overleveres til kjøper. 

Markedet responderte på rekordresultatet med å sende aksjen opp over 5 prosent ved børsåpning. Dermed nådde Selvaag Bolig-aksjen ny all-time high. 

Torsdag ettermiddag var oppgangen fortsatt på rett under 5 prosent, og aksjen handles for godt over 53 kroner. 

Det siste året har aksjen steget 43 prosent, justert for et utbytte på 2,50 kroner pr. aksje i mai i år og 2 kroner pr. aksje i august. 

– Hvor mye av oppgangen er din fortjeneste? 

– Ingenting vil jeg si. Men det jeg kunne gjort var jo å ødelegge ting. Det jeg har bidratt med er å ikke ødelegge. Men dette er jo resultat av verdier som er skapt før jeg begynte, så jeg kan ikke ta mye av æren for det. 

30 vs. null

Mens tidligere Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann fortsatt har 565.127 aksjer i selskapet, som etter siste kursoppgang nå er verdt 30,3 millioner kroner, har Thorsen foreløpig ingen aksjer eller opsjoner. 

Schumann er med sine aksjer 19. største aksjonær. 

– Det er et aksjespareprogram i selskapet som åpnes på gitte tidspunkt i året og den perioden kommer nå. Så jeg har ingen aksjer pr. dags dato, men det vil snart endre seg, sier Thorsen.

Selvaag Bolig

(Mill. kr)3. kv./193.kv./18
Driftsinntekter810473
Driftsresultat22874
Resultat før skatt22570
Resultat etter skatt18356

– Må jobbe hardt

Thorsen beskriver stemningen i nyboligmarkedet i Oslo som ok. I tredje kvartal solgte 159 boliger, mot 182 i samme kvartal i fjor.

– Vi må fremdeles jobbe hardt for hvert salg. Vi bruker mye penger på markedsføring nå. Investorene er veldig lite aktive, vi får ingen ekstra drahjelp av dem. De som kjøper, kjøper fordi de selv tenker å bo der.

Jeg kan ikke ta mye av æren for det
Rolf Thorsen, Selvaag Bolig

Ifølge statistikk fra Boligprodusentenes Forening, som også kom torsdag, ble det i oktober solgt 2 prosent flere nye boliger i Norge, sammenlignet med samme periode i fjor. Igangsettingen lå 15 prosent over. 

Ser man året under ett, er salget av nye boliger 1 prosent lavere enn på samme tid i fjor og 11 prosent under med hensyn til igangsetting.

– Hvordan tror du boligmarkedet 2020 blir? 

– Jeg tror på fortsatt prisoppgang og særlig på nye boliger. For nye boliger tror jeg på kraftig prisvekst. Det bygges for lite nytt.