– Dette betyr at vi unngår bråbrems i boligmarkedet

Finansministeren viderefører lånetak på fem ganger inntekten. – I stedet for at 2020 blir et år med prisfall, kan vi nå i stedet vente et år med fortsatt prisvekst, sier meglertopp Grethe W. Meier. 

STRAMMER IKKE INN: Boliglånsforskriften forblir i dagens form, med en grense på fem ganger inntekt, og forlenges foreløpig ut 2020. Foto: Gard Setsaas
Bolig

– Dette betyr at vi unngår bråbrems i boligmarkedet i 2020, sier adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren.

Fredag kom nyheten om at regjeringen trosser Finanstilsynets råd og viderefører kravene fra dagens boliglånsforskrift. Den nye forskriften skal gjelde ut 2020. 

– Boliglånsforskriften virker etter hensikten, og boligmarkedet er i bedre balanse. Derfor viderefører vi boliglånsforskriften uten nye innstramminger, uttalte Siv Jensen i en pressemelding fredag morgen.

– I stedet for at 2020 blir et år med prisfall, kan vi nå i stedet vente fortsatt prisvekst, sier Meier.

TROR PÅ NY PRISVEKST: Adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren. Foto: Iván Kverme

Fryktet berg- og dalbane

Ifølge oktoberrapporten til bransjeorganisasjonen Eiendom Norge har boligprisene i Oslo steget 3,8 prosent siste 12 måneder og på landsbasis er oppgangen på 2,4 prosent i samme periode.

– RIKTIG: Adm. direktør Hedda K. Ulvness i Eie Eiendomsmegling. Foto: Iván Kverme

– Med andre ord har man et marked som er i veldig god balanse. Hadde man strammet inn nå ville det ha forrykket hele markedet. Færre ville fått lån, etterspørselen ville falt og dermed også prisene. Da ville utbyggerne satt seg på gjerdet, boligbyggingen ville stoppet opp og på litt sikt ville tilbudet blitt alt for lavt. Som igjen ville lagt grunnlag for en voldsom rekyl med prisoppgang, med andre ord et nytt berg- og dalbanemarked, mener sjefen for Privatmegleren.

Også adm. direktør Hedda Karoline Ulvness i Eie Eiendomsmegling er lettet over avgjørelsen. 

– Boliglånsforskriften er et sterkt virkemiddel og det er således klokt å være varsom med endringer, for forskriften virker, sier hun til Finansavisen.

– Å videreføre den slik markedet er i dag er etter mitt syn riktig, sier Ulvness, som ikke er overrasket over valget om å videreføre forskriften som den er.

– Kudos til Siv

– Ja, det var gledelig godt politisk skjønn. Det er ikke alltid at byråkratene vet best. Det viser verdien av å ha en erfaren finansminister. Kudos til Siv!, kommenterer sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen.

Han mener det i det hele tatt er et spørsmål om hvor strenge reguleringer vi skal ha av banker, deres kunder og av hvordan disse reguleringer påvirker norsk økonomi. 

– Med relativt lave renter og et skattesystem som oppmuntrer til boligspekulasjon blir reguleringer strenge. Og vel så viktige for din og min hverdag som skatter, avgifter og andre politiske tiltak, sier Andreassen.

HYLLER SIV JENSEN: Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen. Foto: Are Haram

Han mener Norge trenger en helhetlig gjennomgang om hvordan reguleringer av finansnæringens og dets kunders, bør optimaliseres. 

– Reguleringer som kan være bestemmende for hva slags bolig du får, dine muligheter på jobb- og ekteskapsmarkedet, og din langsiktige karrierevei. I det hele tatt: Reguleringer kan bestemme hva slags liv du får.

Ved neste stortingsvalg vil Eika-økonomen følge nøye med på hva de politiske partier har å tilby av reguleringspolitikk. 

– Hva de måtte mene om bensinavgiften og bompenger spiller mindre rolle, sier Andreassen.

– Mange ville fått nei

DNB Eiendom-sjef Terje Buraas var redd en innstramming ville gitt store utslag. 

– Nå unngår man å sende et sjokk ut i boligmarkedet. Vi var redd for at slingringsrommet for bankene ville blitt vanskelig med 4,5 ganger inntekt. Det kunne tvunget mange ut av markedet. Bankene ville vært usikre på hvordan de skulle håndtere det og mange ville fått nei, sier han.

Resultatet ville vært for mange selgere og dermed prisfall, mener han.

– Særlig i områder hvor det er litt lavere gjennomsnittlig inntekt, og kunne dermed gitt større forskjeller mellom øst og vest i Oslo, sier Buraas.

LETTET: DNB Eiendom-sjef Terje Buraas. Foto: Are Haram

Også han venter noe prisoppgang neste år.

– Men hadde reglene blitt strammet inn kunne det snudd til minus. Det unngår vi nå.