Boligmarkedet kjøles ned – Boligmarkedsbarometeret faller for andre måned på rad

– Andelen som tror på boligprisvekst har falt hver eneste måned siden forsommeren, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

KJØLES NED: Boligmarkedsbarometeret faller for andre måned på rad fra 15,4 til 11,1. Foto: Foto: Magnus R. Skjølberg

Boligmarkedsbarometeret faller for andre måned på rad fra 15,4 til 11,1.

– Hovedbildet er fortsatt et marked i god balanse. Men andelen som tror på boligprisvekst har falt hver eneste måned siden forsommeren, noe som tyder på at boligmarkedet kjøles ned. Sannsynligvis er det renteøkningene som merkes, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Færre tror på stigende priser

Andelen som tror på stigende boligpriser har ifølge NBBL falt hver eneste måned fra 55 prosent i juni til 44 prosent i november. Utviklingen er ikke dramatisk, men indikerer at temperaturen i markedet dempes. 

Troen på stigende boligpriser er størst i hovedstadsområdet og i de omkringliggende byene, aller sterkest i troen på prisoppgang er østfoldingene.

Øyner økte rentekostnader

Samtidig som boligprisforventningene har blitt dempet det siste halvåret, har renten blitt satt opp. Siste prognose fra Norges Bank kan imidlertid tyde på at renten har nådd eller er nær toppen i denne omgang. 

Rentebanen indikerer nå «kun» 40 prosent sannsynlighet for renteøkning. Også blant husholdningene har det blitt færre som forventer økt rente, men fortsatt er det 62 prosent som ser for seg økte rentekostnader de neste 12 månedene.

God utvikling i norsk økonomi

Handelskrig, Brexit og svakere makrotall merkes ifølge Bjerknes enn så lenge i liten grad i norsk økonomi og boligmarkedet. 

Norsk økonomi vokser rett over trend, noe som gir lav arbeidsledighet og økt lønnsvekst. Siste estimat fra SSB på de viktige oljeinvesteringene var også oppløftende. Barometerets makromål, inntektstrygghet, viser derfor at kun 5,2 prosent frykter å miste jobben, noe som gir støtte til boligprisutviklingen.