Økonomene i Handelsbanken om boligprisene

Økonomene i Handelsbanken Markets er fortsatt ikke overbevist om at boligmarkedet har begynt å mykne opp.

MODERAT POSITIV TREND: Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov er fortsatt ikke overbevist om at boligmarkedet har begynt å mykne opp. All data tilsier en fortsatt moderat positiv trend, mener han. Foto: NTB Scanpix

Dataene har lenge levd opp til Handelsbanken Capital Markets' forventninger om moderat vekst i boligprisene, rundt en oppgang på 2,5 prosent over året – under normal lønnsvekst på 3,2-3,3 prosent.

«Vi er fortsatt ikke overbevist om at markedet har begynt å mykne opp. All data tilsier en fortsatt moderat positiv trend», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en fersk oppdatering torsdag.

Foto: Handelsbanken Capital Markets

Onsdag neste uke

Boligprisene for november onsdag er neste ukes viktigste nøkkeltall, ifølge økonomene i Handelsbanken. 

«Noen nylige medieoppslag har indikert at markedet har begynt å mykne opp. Når det er sagt, antyder ikke dataene i seg selv at markedet har begynt å avvike fra det vanlige (myke) mønsteret som er typisk for denne tiden av året. Inntil vi ser en klar reversering i balansen mellom tilbud og etterspørsel, holder vi oss til vår vurdering av en moderat positiv prisutvikling», skriver Gonsholt Hov.

Han minner om at sesongjusterte boligpriser var uendret over måneden i oktober, etter en oppgang på 0,1 prosent i september og 0,7 prosent i august. 

«Gjennom volatiliteten har den moderate positive prisutviklingen holdt seg intakt, og 12- månedersveksten har fortsatt å vake rundt 2,5 prosent. Med kun to observasjoner igjen for 2019, kan vi konkludere med at dataene har levd opp til våre forventninger – to-tre prosent prisvekst i 2019, målt i årlig gjennomsnitt, » skriver Gonsholt Hov. 

Det store spørsmålet

Det store spørsmålet er imidlertid om boligmarkedet har begynt å mykne opp når 2020 nærmer seg.

«I så fall vil Oslo trolig skille seg ut som «kanarifuglen i kullgruven» på grunn av sin høye rentefølsomhet», skriver seniorøkonomen.

Gonsholt Hov viser til OBOS-statistikken for oktober som skapte litt uro, da prisene nominelt falt med 2,8 prosent over måneden – langt mer enn sesongnormen.

Da de offisielle dataene for Oslo etter hvert kom (Eiendom Norge), viste de imidlertid en nominell nedgang på 0,8 prosent. Dette tilsvarer en sesongjustert nedgang på bare 0,3 prosent over måneden, som kom etter en solid vekst på 0,6 prosent i september. 

I gjennomsnitt har boligprisene i Oslo fortsatt å stige de siste par månedene.

«For å oppsummere mistenker vi at den kraftige nedgangen som ble sett i OBOS-statistikken i oktober, var en «outlier», forklart av sammensetningen av enhetene som ble solgt den aktuelle måneden».

Ingen grunn til endring

Vi bør ifølge økonomen være oppmerksomme på at OBOS-prisene er mer ustabile enn de offisielle data om boligmarkedet samlet av Eiendom Norge.

«Enda viktigere er at vi ennå ikke har sett noen negativ reversering i tilbuds- og etterspørselsbalansen for Oslo. Som vist i diagrammet nedenfor har balanseindikatoren for Oslo i stedet fortsatt å antyde en positiv prisutvikling i gjennomsnitt, sesongjustert».

Han påpeker videre at gjennomsnittstiden for å selge, ikke har endret seg mye i år.

«Foreløpig har vi ingen åpenbare grunner til å endre vår oppfatning om moderat positive prisutsikter, både for Oslo og landet».

Foto: Handelsbanken Capital Markets