OBOS-prisene steg videre i november

Boligprisene steg i både Oslo og på landsbasis i november. 

BEKYMRET: OBOS ser med bekymring på at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo de neste årene. Ferske tall viser at boligprisene steg i november.  Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Prisene på OBOS-boliger i Oslo steg med 0,2 prosent i november, viser ferske boligtall mandag. 

Det betyr at siden nyttår er oppgangen for brukte OBOS-boliger 5,6 prosent. 

På landsbasis gikk prisene opp med 0,6 prosent fra oktober til november. På landsbasis har boligprisene steget 3,8 prosent hittil i 2019. 

– Vi ser med bekymring på at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo de neste årene. Det har sammenheng med at det er regulert få boliger, og det siste året er det gitt igangsettingstillatelser til knappe 2800 boliger. Samtidig har folketallet økt med nesten 10 500. Antall ferdigstilte boliger er også ventet å avta markant neste år. Det taler for at prisveksten i Oslo kan bli noe høyere enn i landet ellers, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 63.035 kroner, det er 3,8 prosent høyere enn i november 2018.

For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 54.828 kroner i november. Dette er 0,6 prosent opp fra oktober, og 3,2 prosent mer enn i november i fjor.

Stabil utvikling

– Etter en overraskende prisnedgang for OBOS-boliger i oktober, viser statistikken denne måneden en mer stabil utvikling. Det er i tråd med det vi har sett det siste halvåret, og tyder på at det var sammensetningen av boliger som ble solgt og tilfeldige utslag som bidro til prisfallet i oktober, sier Monsvold.

Det var god aktivitet i boligmarkedet i november med litt flere salg enn i samme måned i fjor, opplyses det. Samtidig avtok aktiviteten sammenlignet med oktober, men det er normal utvikling.

– Selv om farten i norsk økonomi og sysselsettingsveksten er ventet å avta noe fremover, og vi trolig ikke har sett full effekt av renteoppgangen ennå, har vi tro på en moderat prisvekst neste år. Bra lønnsvekst trekker opp. Samtidig vil det være positivt for etterspørselen at det ligger an til uendret rente de neste årene, sier Monsvold.