Tror på over 20 prosents prisoppgang i Oslo neste tre år

Etter oppgang i desember steg boligprisene i Oslo 5,5 prosent i 2019. Privatmegleren-sjef Grethe W. Meier oppjusterer sine prognoser og venter over 20 prosents prisoppgang i hovedstaden de neste tre årene.

OSLO I SÆRSTILLING: Adm. direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier, tror boligprisene i Oslo kan stige over 20 prosent de neste tre årene. Foto: Iván Kverme
Bolig

– Oppgangen for Oslo i 2019 overrasker, på den måten at vi ser en solid prisoppgang til tross for at det har vært en høy grad av ferdigstillelser i nyboligmarkedet gjennom året. Det vitner om at markedet er sterkt, sier adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren.

Mandag kom prisstatistikken fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge som viser at boligprisene falt 0,8 prosent i desember. Justert for sesongvariasjoner var oppgangen på 0,1 prosent. 

Mens boligprisene falt i alle de store byene i desember, skiller Oslo seg ut med en oppgang på 0,5 prosent nominelt. Og ser man 2019 under ett endte oppgangen på 5,5 prosent i Oslo, som dermed var det sterkeste markedet i landet. På landsbasis var oppgangen på 2,6 prosent. 

Over 20 prosent

Før jul uttalte Meier til Finansavisen at hun trodde på en prisoppgang på 5 prosent for Oslo i 2020. Allerede en uke inn i januar oppjusterer hun prognosen. 

– Jeg tror vi kommer til å se en høyere prisoppgang enn 5 prosent i 2020. 

– Du oppjusterer prognosen allerede nå?

– Ja, det er blant annet basert på desembertallene med ny prisoppgang i Oslo. I tillegg vet vi at husholdningene har mye å rutte med, det er lite sannsynlig med nye rentehevinger og det er mange som vil bo sentralt i Oslo og er villig til å betale for det. 

– Derfor tror jeg vi fort kan komme opp i 7 prosent i år og enda høyere i 2021 og 2022, fordi man ikke klarer å hente inn etterslepet i reguleringer som skulle vært gjort. Jeg tror vi fort kan se en oppgang på over 20 prosent i Oslo de neste tre årene. 

Her er Oslo i en særstilling, påpeker Meier. Hun tror på 3 prosents prisoppgang for landet totalt i 2020. 

– For resten av landet tror jeg vi vil se en langt mer moderat utvikling. De fleste andre steder er det regulert mange tomter og det er mye bygging, noen steder nesten for mye. 

Boligpriser

(*Prosentvis endring)Desember*Desember sesongjust.*2019*Snitt kvm. pris (kr.)
Oslo0,50,75,573.339
Bergen- 1,20,22,743.092
Trondheim- 1,4- 0,11,344.823
Tromsø- 1,504,247.926
Kristiansand- 2,0- 0,10,829.686
Stavanger m. omegn- 2,1- 0,2- 2,734.953
Norge- 0,80,12,642.008

Kilde: Eiendom Norge

Lav igangsetting

Også den ferske Eiendom Norge-sjefen Henning Lauridsen tror man kan se en betydelig prisoppgang i Oslo de neste årene. 

– Vi har ingen bekymringer når det gjelder 2020 for Oslo. Men i de etterfølgende årene så er vi bekymret både fordi vi ser at igangsettingen av nye boliger går ned, og fordi vi vet at det 

NY SJEF FOR BOLIGTALLENE: Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: NBBL

reguleres lite boliger i øyeblikket. Og de boligene som blir regulert nå, de skal ut på markedet om kanskje et par års tid, og da er det en stor risiko for at man kan få en prisvekst som blir mye sterkere enn den vi ser i dag.

– Kan du tallfeste den?

– Jeg vil ikke tallfeste den, men her tror jeg vi kan snakke om mange prosent over det vi ser i dag, sier Lauridsen.

– Virker altfor høyt

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret deler ikke troen på en så sterk prisutvikling i Oslo-markedet. Hennes anslag for hele landet i 2020 ligger på 2 prosents oppgang. 

VENTER SVAKERE PRISVEKST: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. FOTO: ESTATE MEDIA

– For Oslos del kommer man nok til å ligge i overkant av dette, men en oppgang på 7 prosent i 2020 og 20 prosent over tre år synes jeg virker altfor høyt. Mange av hoveddriverne indikerer en svakere prisvekst, så da må det være forventningsdrevet om veksten skulle ende så høyt. Vi har hatt renteøkninger, gjeldsregisteret er blitt innført og befolkningsveksten er halvert. 

– I tillegg er det høy ferdigstilling av nye boliger i Oslo. Vi tror den vil falle i 2020, men den ligger fortsatt på et såpass høyt nivå at det ikke burde stimulere prisveksten så mye.

Macic påpeker likevel at uforutsette forhold raskt kan endre utviklingen.

– Det skal ikke mer enn en uforutsigbar endring til, for eksempel et eller flere rentekutt, før en sterk prisoppgang igjen kan skje.