SPG dro i land avtale med Bærum kommune

SPG har inngått avtale med Bærum kommune om å utvikle innovativt boligprosjekt i Vallerveien 146.

DET GODE NABOLAG: Adm. direktør Knut Holte fra SPG, ordfører Lisbeth Hammer Krog og eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug inngikk avtale onsdag om å utvikle pilotprosjektet «Det gode nabolag». Foto: Frode Menes
Bolig

– Det var 11 store eiendomsutviklere som var med i konkurransen om å utvikle vårt første «Det gode nabolag»-prosjekt, så responsen fra private boligutviklere var overveldende, sier Liv B. Hansteen, enhetssjef Bolig i Bærum kommune Eiendom.

STOR INTERESSE: Liv B. Hansteen, enhetssjef Bolig i Bærum kommune Eiendom. Foto: Bærum Kommune Eiendom

Prosjektmodellen «Det gode nabolag» innebærer et samarbeid mellom kommunen og private boligutviklingsaktører som sikrer kommunens behov for omsorgsboliger og tilbud om rimelige boliger til førstegangskjøpere.

Det var 11 store eiendomsutviklere som var med i konkurransen
Liv B. Hansteen, Bærum kommune Eiendom

I modellen selger kommunen tomtene til en privat boligutvikler med krav om et spesifisert antall omsorgsboliger som kommunen vil kjøpe tilbake. 

Deretter er det en privat utvikler som ferdigutvikler, regulerer, gjennomfører og selger boligene til sluttbruker og kommunen. 

Kommunen vil inngå kjøpekontrakt med utbygger for omsorgsboligene, noe som drar opp forhåndssalget på prosjektene.

Pilotprosjekt

Prosjektet i Vallerveien 146 vil være en pilot for realiseringen av konseptet «Det gode nabolag». 

PILOTPROSJEKT: Prosjektet består av 65 leiligheter til omsorgsboliger, førstegangsetablerere, startlånmottagere og det ordinære markedet. Illustrasjon

Konseptet skal legge til rette for at flere målgrupper skal bo sammen i et felles borettslag, som er tilrettelagt for sosialt samvær og fellesskap.

Bærum kommune har lagt premissene for konseptet «Det gode nabolag» i samarbeid med Husbanken.

Kjøpesummen for utviklingstomten i Vallerveien 146, nord for Sandvika, er 105 millioner kroner. 

Ifølge Hansteen var det SPG som hadde høyeste bud i kombinasjon med det beste konseptet. Tomten skal nå detaljreguleres. Det er tiltenkt minimum 65 boligenheter på området som er på cirka 6 mål.

Det skal utvikles 16 omsorgsboliger, 12 leiligheter for førstegangsetablerere og tre familieleiligheter som øremerkes startlånsmottagere. Omsorgsboligene vil bli kjøpt tilbake av Bærum kommune. De resterende leilighetene i prosjektet vil bli solgt i det ordinære boligmarkedet.

Dette medfører lav salgsrisiko for utbygger, og vil gi gode vilkår for byggelån. Dette sikrer også rask igangsetting, sier hun.

– Viktig strategisk satsing 

SPG har over lengre tid opparbeidet seg kompetanse og erfaring innenfor utvikling av helse og omsorgsbygg. 

– Dette prosjektet blir en svært viktig del av vår strategiske satsing innenfor segmentet. Vi er svært fornøyde med å ha sikret oss nettopp denne tomten, uttaler managing partner Knut Holte i SPG i en pressemelding.

– Vi har en felles visjon som vi deler med Bærum kommune – å utvikle boliger med inkluderende felleskap for å motvirke ensomhet og inaktivitet, og legge til rette for gode sosiale møteplasser både ute og inne, uttaler han videre. 

SPG arbeider innenfor tre industrielle vertikaler i det skandinaviske eiendomsmarkedet, helse/omsorgsbygg, bolig- og prosjektutvikling innenfor kontor. Siden etableringen i 2004 har SPG gjennomført eiendomstransaksjoner for over 60 milliarder. 

Stor interesse for modellen

Anskaffelsesmodellen vil gi Bærum kommune vederlagsfrie omsorgsboliger i tillegg til netto gevinst.

– For Bærum kommune betyr dette at vi får sikret rimelige omsorgsboliger og boliger for førstegangskjøpere. Vi tar ut planskapte verdier og reduserer den økonomiske risikoen, sier Hansteen. 

Bærum kommune planlegger flere slike prosjekter kommende år, blant annet på en tomt ved Henie Onstad i Bærum hvor potensialet kan være cirka 300 enheter.

– Flere kommuner har signalisert stor interesse og nysgjerrighet for konseptet, som er en innovativ partnerskapsmodell, sier Hansteen.  

Salg av tomten i Vallerveien 146 med konseptet ble lansert i markedet i november med Akershus Eiendom som rådgiver for Bærum kommune. 

«Det gode nabolag»

  • Et konsept utviklet i samarbeid mellom Bærum kommune og Husbanken og er et innovasjonsprosjekt innenfor boligutvikling.
  • Visjonen er et mangfoldig boligmiljø med fokus på gode sosiale fellesområder/møteplasser både ute og inne for å motvirke ensomhet og inaktivitet.
  • «Det gode nabolag» skal være et blandet bomiljø med tilbud om fellesskapsaktiviteter.