Heimdal Bolig-sjef venter boligprisstigning på 2-3 prosent i Trondheim i år

– Vi tror vi vil se større forskjell mellom de attraktive og de mer tungsolgte prosjektene i år, sier Roar Munkhaugen. 

TRONDHEIMSMARKEDET: – Markedet er velfungerende, men kundene vet at de har en god del å velge i, sier Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig. Selskapet legger ut 450 boliger for salg i 2020. Foto: Brian Cliff Olguin

– Vi forventer et marked som utvikler seg litt positivt i 2020, men forventer en moderat prisstigning på 2-3 prosent i året under ett. Markedet er velfungerende, men kundene vet at de har en god del å velge i, uttaler Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig i en pressemelding.  

– De mest populære vil selge veldig bra, samtidig vil noen selge tilnærmet null, uttaler han videre. 

Han viser imidlertid til at hverken utbyggerne eller bankene ønsker å sette i gang boligbygging på for lavt forhåndssalg. Bankene krever 60-80 prosent salg før igangsetting, noe som betyr at de aller fleste boligene som bygges har reelle kjøpere når de står ferdige.

– Med den praksisen får vi ikke tilstander som på Island og Irland med mengder av tomme ferdigstilte boliger. 

Størst i Trondheim

Heimdal Bolig solgte 275 boliger til en verdi av 1,1 milliarder i 2019. Heimdal Bolig har en markedsandel på cirka 20 prosent av nye boliger i Trondheim og er byens klart største boligbygger, ifølge Munkhaugen. 

– Markedet har vært stabilt hele året, men med noe lavere aktivitet i årets siste to måneder. Vi er likevel godt fornøyd med salget i 2019.

ETTERTRAKTET PROSJEKT: Heimdal Bolig solgte 95 av 102 leiligheter på en uke da selskapet la ut første byggetrinn av Øvre Nyhavna sentralt i Trondheim i fjor. Illustrasjon: Heimdal Bolig

Heimdal Bolig hadde 314 boliger til en verdi av 1,3 milliarder kroner i produksjon ved årsskiftet. 88 prosent av disse boligene var solgt. Selskapet hadde i tillegg 330 studentboliger i produksjon ved årsskiftet. 

– Ordrereserven for produksjon av regulære boliger og studentboliger ved inngangen til 2020 anses derfor som svært tilfredsstillende.

I 2019 ble 353 boliger overlevert til sine nye eiere. Salgsverdien på disse utgjorde 1,3 milliarder kroner.

Flere nye prosjekter

I år legger Heimdal Bolig ut en rekke nye prosjekter for salg. 

– Det vil komme cirka 450 boliger fra oss ut på markedet i 2020 fordelt på de fleste bydeler.

På lengre sikt har Heimdal Bolig tomter for rundt 3.000 boliger, som selskapet ønsker å bygge ut i løpet av de neste ti årene. I tillegg til dette kommer det et nytt studentprosjekt med plass til 500 studenter i umiddelbar nærhet til Campus Gløshaugen.

Folketallet i Trondheim har hatt en svært positiv utvikling, noe som ser ut til å fortsette.

 – Trondheim kommunes egen prognose tilsier en befolkningsvekst på mellom 2.500 og 3.000 personer pr. år. Hvis vi korrigerer for et stipulert saneringstall på gamle boliger, tilsier dette et boligbehov på 1.400 til 1.700 boliger pr. år, uttaler Munkhaugen.