Da Wilhelmsen-arving Hedvig Juell laget hull der selgeren anbefalte å lage vinkjeller fosset vannet

Wilhelmsen-arving Hedvig Juell kjøpte en stor strandeiendom av eiendomsarving Laila Kval. Nå er det strid om fukt, mugg, mus, en kjeller som må flomsikres, og en garasje og hage som sklir ut i sjøen.

STORSLAGENT: Granholmveien 73 er en av Sandefjords flotteste eiendommer der den ligger med 88 meter strandlinje sør for sentrum, halvveis ut i Sandefjordsfjorden. Foto: Christian Høst

– Vi vil ha rett til både prisavslag og heving, sier Hedvig Juell.

Hun er Wilh. Wilhelmsen-arving med ligningsformue på 375 millioner kroner – niese til Wilhelm Wilhelmsen og kusine av Wilh. Wilhelmsen-sjef Thomas Wilhelmsen.

Høsten 2018 kjøpte hun Granholmveien 73 i Sandefjord av Laila Kval, samboeren til avdøde eiendomsmogul Torbjørn Hansen, som etterlot seg 500 millioner kroner i et omstridt arveoppgjør der sønnen ikke fikk noe.

Arven etter Hansen gikk til Kval og en stiftelse for idretten i Sandefjord.

Solgt som topp standard

En del av arven var eiendommen Hansen oppførte i 1963. Siden 1992 bodde også Laila Kval der sammen med sin sønn og en tid også Hansens sønn. Eiendommen ble lagt ut for salg for 19,7 millioner.

I annonsen het det «Stilig og tidsriktig bygningsmasse i funkisstil». Og «Parkmessig opparbeidet tomt på hele 2,4 mål».

SOMMERIDYLL: Finn-annonsen fortalte om en stor og flott luksuseiendom i Sandefjord uten feil og mangler. Faksimile: Finn.no

Hedvig Juell kjøpte eiendommen for 18,75 millioner for å bo der med mann og tre barn. Til grunn lå et rosenrødt prospekt, idylliske bilder og en takst der det knapt oppgis mangler av betydning. Samtlige punkter i taksten har de to høyeste tilstandsgradene, og i egenerklæringsskjemaet fra selger er det ikke krysset av for noen kjente feil, mangler eller utbedringer.

Naboer og tidligere beboere sier at vannet har stått opp på husveggen
Hedvig Juell

– Det fosset vann

– I forbindelse med overtagelsen sa jeg at vi måtte finne en løsning for en vinkjeller. Da pekte Kval på en vegg i kjellerstuen der hennes avdøde mann hadde snakket om å lage en vinkjeller bak, sier Hedvig Juell.

UBEBODD: Luksusvillaen bærer tydelig preg av ikke å være bebodd. Foto: Christian Høst

Kval bekrefter overfor Finansavisen at hun ved overtagelse tipset kjøperne om muligheten for vinkjeller.

– Da vi litt senere åpnet veggen fant vi et hulrom der det fosset vann ned fjellveggen. Tilfeldigvis kom selger innom, hvorpå hun opplyste om andre steder der det hadde vært vannlekkasjer – deriblant at det var byttet vegger i kjelleren fordi de hadde vært kliss våte.

– Sopp, råte og skadedyr veltet inn. Jo mer vi rev, jo mer fant vi. 

Juell rekvirerte to takstmenn som avdekket alvorlige feil, hvorpå hun i januar i fjor erklærte heving av kjøpet, alternativt prisavslag og erstatning.

Ubehagelig inneklima gjorde at hun deretter rekvirerte Mycoteam som anbefalte fjerning av all innvendig isolasjon og sanering av skadene. De konkluderte slik: «Det må meget omfattende arbeid til å sette boligen i fuktsikker stand».

– Naboer og tidligere beboere sier at vannet har stått opp på husveggen, sier Juell.

Det har bare vært trenering av saken
Hedvig Juell

Sklir ut i vannet

Problemene stoppet imidlertid ikke der.

– Garasjen sklir ut i sundet. Ifølge folk vi har snakket med har den vært jekket opp og fylt oppunder. Det er også søkt om spunting i strandlinjen uten at vi har funnet at det er godkjent. Det var gjort nødreparasjoner slik at det så pent ut. Likevel er hagen i ferd med å skli ut i sjøen, sier Juell.

SKLIR MOT SJØEN: Garasjen har tydelig skjevhet og hevdes tidligere ha vært jekket opp for å fylle på masser. Foto: Christian Høst

– Er det ingenting av dette du burde ha sett?

– Det er mye du skal se på kort tid samtidig som megleren har dårlig tid til å komme hjem for å legge barn, sier Juell.

Hun avviser også at selger eller skadeoppgjørsselskapet Claims Link, som håndterer saken for forsikringsselskapet AmTrust, har forsøkt å komme henne i møte.

– Det har bare vært trenering av saken. Forsikringsselskapet har sagt at de ikke har kunnet ta stilling til saken fordi de ikke har hatt tilgang med takstmann, men vi har bedt dem mange ganger.

Må bygge voll i strandsonen?

Problemet er at det neppe er noen enkel løsning hvis Juell skal sette eiendommen i stand. Ifølge Juell er ikke kjelleren godkjent hos Sandefjord kommune, men nærheten til vannet gjør at man med dagens regler vil måtte flomsikre huset. Dette gjøres ved å bygge en voll, men å bygge en voll i strandsonen krever at man får dispensasjon til å gjøre et stort inngrep i strandsonen.

HOLDER HAGEN? Spuntveggen mot sjøen er viktig for å hindre at hagen dras til sjøs. Foto: Christian Høst

Den 21. oktober sendte Juell stevning til Vestfold tingrett. Her klages over fuktskader, råte, dårlig inneklima, mus og konstruksjonsfeil som hun mener Kvale måtte ha kjent til. Det underbygges ved at boligen er fremstilt i salgsoppgaven med «særlig soliditet og flere påkostede konstruksjonsløsninger». Samt at rom spesielt utsatt for fuktighet er spesielt inspisert.

«Omfattende sak»

Laila Kval har besvart spørsmål fra Finansavisen, men har ikke ønsket å kommentere saken. I stedet har hun henvist til skadeoppgjørsselskapet.

Selskapets leder for skadesaker i Norden, Mille Haslund Mellbye, har sendt følgende svar pr. e-post:

«Kjøper har tatt ut stevning i saken og vi avventer nå at saken skal behandles i domstolen. Det er heldigvis svært få saker som går hele veien til rettslig behandling, men i noen få tilfeller er det nødvendig å få en dommers bistand til å finne en riktig løsning som begge parter kan akseptere».

Til Juells kritikk om trenering, skriver hun:

«Claims Link har ikke trenert saken. Saken er kompleks og kjøper har anført til dels omfattende mangler med boligen. Det har tatt tid å innhente dokumentasjon og kjøper har også byttet advokat underveis i saksgangen. I tillegg nektet kjøper at selgers forsikringsselskap skulle få anledning til å foreta en befaring av eiendommen. Partene kom først til enighet om dette i november og befaring fant sted rett før jul. Vi har ikke mottatt takstrapporten enda. Så snart rapporten foreligger vil Claims Link foreta en ny vurdering av saken».